Biskop Björn Vikström fick porträtt och bok

Stavnedläggning.

Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han.

25.8.2019 kl. 11:26

– Målet med porträttet är att det ska lyfta fram den avporträtterades position och personlighet. Jag ville förmedla en bild av en person som är avslappnad och människonära, sa konstnären Ninni Heldt då biskop Björn Vikströms porträtt avtäcktes i domkapitlet i dag.

Biskop Björn Vikström är den första biskopen i Borgå stift som väljer att inte avbildas i prästens festdräkt, alltså kaftan, utan i stället i mörk kostym och biskopsskjorta. Samma kläder bar han också när porträttet avtäcktes.

– Det är ni som gjort mig till till det jag varit, sa Vikström själv.

Han hade precis hört flera tal där olika personer innerligt tackade honom för hans ödmjuka, icke-hierarkiska inställning och villighet att hjälpa till med vad som helst som behövs.

Domprosten Mats Lindgård nämnde i sitt tal att han till en början trodde att han fick specialbehandling eftersom biskopen alltid besvarade hans e-post och samtal utan dröjsmål – bara för att småningom upptäcka att biskopen behandlade alla på samma sätt.

– Det är verkligen ”till hög, till låg, till rik, till arm”. Du har gett låg prioritet åt sådant som betonar kyrkan som maktfaktor, som betonar hierarkier och rangordning mellan människor, säger Lindgård.

Kalle Sällström, verksamhetsledare för Församlingsförbundet, berättade om en uppvaktning då han inte lyckades få barnvakt för sin ettåriga dotter. Vem var det som ställde upp som barnvakt så att Sällström skulle få dricka kaffe? Biskopen förstås.

– I porträttet ser jag framför allt en biskop jag kommer att sakna. Men tack och lov finns ju porträttet! Jag kan komma hit till domkapitlet och titta på honom, sa Sällström och rev ner en rungande skrattsalva från de inbjudna gäster som var på plats.

I samband med porträttavteckningen överräckte Heidi Juslin-Sandin, ordförande för Stiftsfullmäkige i Borgå stift, festskriften ”Lyssna, leva, förstå” (Fontana Media) till biskop Björn Vikström. Boken består av texter som särskilt vill lyfta fram biskop Björn Vikströms strävan efter dialog och möten ansikte mot ansikte.

– Boken innehåller många personliga texter, vilket är ganska ovanligt när det handlar om en festskrift av det här slaget. Det tycker jag är extra roligt, säger Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet och medlem i bokens redaktionskommitté.

– Själv tyckte jag jättemycket om ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens text. Den är till ytan enkel men innehåller mycket och är alltid aktuell, säger Stråhlman.

Han tillägger att redaktionskommitténs mål var att boken inte skulle bli tungläst utan innehålla texter av väldigt varierande slag. Böner, dikter och en bildkrönika är viktiga bidrag i boken.

Boken var en hemlighet för biskopen och den hade faktiskt hållits hemlig.

– Jag kan ärligt säga att den kom som en stor överraskning! sa biskop Björn Vikström när han fick den i sin hand.

När han tackade för sina biskopsår sa han att att han tror att det varit enklare för honom att vara tillgänglig och närvarande för att han från första början meddelade att hans biskopsperiod knappast skulle bli mycket längre än tio år.

– Idag känner jag en stor befrielse men också ett stort vemod.

Ninni Heldt målade biskopens porträtt. Här bredvid biskopens hustru Maria Björkgren-Vikström samt Agricola svenska församlings kyrkoherde Stina Lindgård.
Ninni Heldt målade biskopens porträtt. Här bredvid biskopens hustru Maria Björkgren-Vikström samt Agricola svenska församlings kyrkoherde Stina Lindgård.
Domprosten Mats Lindgård.
Domprosten Mats Lindgård.
Inbjudna gäster i domkapitelssalen.
Inbjudna gäster i domkapitelssalen.
Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström tackade Björn Vikström för hans biskopstid.
Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström tackade Björn Vikström för hans biskopstid.
Pia Bengts och John Emanuelsson spelade.
Pia Bengts och John Emanuelsson spelade.
Ninni Heldt har jobbat med biskopens porträtt i ett halvt år.
Ninni Heldt har jobbat med biskopens porträtt i ett halvt år.
Heidi Juslin-Sandin och Linus Stråhlman överräckte festskriften.
Heidi Juslin-Sandin och Linus Stråhlman överräckte festskriften.
Sofia Torvalds
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått