Hösten kommer med nystart i församlingarna

Grupper.

Känner du att du vill pröva något nytt eller hitta en gemenskap i höst? Vill du kanske sjunga i kör, diskutera livsfrågor eller gå på babyrytmik? Församlingarna erbjuder en mängd olika grupper för olika åldrar. Hitta din grupp i mångfalden!

22.8.2019 kl. 11:00

MUSIK

Mer information om församlingarnas körer hittar du här.

Barnkörer
+ Petrus barnkör: Onsdagar kl. 15–16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övning 11.9. Körledare: Peter Hilli.
& S:t Jacobs barnkör: Tisdagar kl 15–15.45 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Barnkören leds av Eva Henricson. Första övning 3.9 kl. 15–16.
# Matteus barnkör: övar i skolorna på Matteus församlings område i Östra Helsingfors.
# Matteus församlings popkör: för barn i årskurserna 4–7 fortsätter under höstterminen.

Kyrkokörer
& S:t Jacobskören: Tisdagar kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Kören leds av Eva Henricson. Första övningen är 10.9 kl. 18.30.
# Matteus kyrkokör: Tisdagar kl 18.30–20.30 i Matteuskyrkan.
& aTSo är en blandkör på svenska i Helsingfors: Onsdagar kl. 18–20 på Högbergsgatan 10. Dirigent: Nils Lundberg. aTSo-kören tar gärna emot nya glada sångare från och med onsdagen den 4.9.

Körer med låg tröskel
# VårTon: Onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan.
& Roströsten: Torsdagar kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. Roströsten leds av Eva Henricson. Första övningen är 5.9 kl. 18.30–20.30.
& Passionärerna, Johannes församlings seniorkör: Torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Första övningen är 12.9 kl. 10.30–12.

Ensembler
+ Petrus vokalensemble: Varannan onsdag kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övningen är 11.9. Körledare: Peter Hilli
& Tomas vokalensemble: Första övningen är torsdag 5.9 kl. 19–20.45. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist.

Lovsång
+ Lovsångsgruppen: Varannan tisdag (jämna veckor) kl.18–19 i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6. Första kvällen är 17.9.

Allsång
+ Varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första gången 18.9.


BARN OCH FAMILJER

Mer information om verksamhet för barn och familjer hittar du här.

& Musiklek i Hörnan: Måndagar 16.15–16.45 och fredagar kl. 10 Högbergsgatan 10. Ingen anmälan.
& Babyrytmik i Hörnan: Tisdagar kl. 10–12. Ingen anmälan.
& Musiklek i S:t Jacobs kyrka: Torsdagar kl. 10, Kvarnbergsbrinken 1.
& Musiklek i Bokvillan: Tisdagar kl. 13.30, Tavastvägen 125.
+ Musiklek i Hagasalen (torsdagar) och Malms kyrka (tisdagar): kl. 10. Anmälan till Petrus kansli.
# Knatte- och babyrytmik Klapp & Klang: (för 1–4 -åringar): tisdagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
# Knatte- och babyrytmik Gung & Sjung: (för 0–1 -åringar): tisdagar kl 11 i Matteuskyrkan.
& Kantelekurs: startar den 2.9 i Hörnan, Högbergsgatan 10.
# Sportklubben (åk 1–4): Tisdagar kl. 15.15–16.15 i Rastis, Nordsjö.
# Pysselklubben: Ordnas i Degerö lågstadium, Botby grundskola och Östersundom skola.


VUXNA
# Matteus stickklubb: Varannan torsdag kl. 11–13 i Matteuskyrkan.
# Kvinnor mitt i livet: Samlas i Matteuskyrkan ungefär en kväll i månaden för att diskutera, reflektera och umgås tillsammans. Den 30.9 kl. 18 är det öppet tillfälle där Pastor John från Indien (via Open doors) kommer att komma på besök. Höstens övriga datum specificeras efter den öppna träffen.
# Samling för män: I Matteuskyrkan. En grupp för män som tillsammans vill diskutera och reflektera över tro och aktuella ämnen tillsammans med intressanta talare. Första gången är fredag 13.9 kl. 18. Sen fredagarna 18.10, 15.11 och 29.11.
+ Samtalsgrupp för män på Café Torpet: Kaffe och diskussion kring aktuella ämnen med beröring till den kristna tron. En gång i månaden kl. 19: 16.9, 14.10, 11.11, 2.12.

KURSER
+ Alphakurs: Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 25.9.
+ Vägen Vidare sorgekurs: Onsdagar kl. 18. Vägen vidare är för dig som mist någon nyligen eller för länge sedan, start 25.9. Anmälan till Petrus kansli.
& Sorgegrupp: I Folkhälsanhuset, Minnenas rum, Mannerheimvägen 97. Gruppen samlas 12.9, 26.9, 10.10 24.10 och 21.11 kl. 18-20. Anmälningar till Johannes församlings pastorskansli.

GEMENSKAP

Mer information om grupper för daglediga hittar du här.

+ Dagscafé: Tisdagar udda veckor kl. 13 i Petruskyrkan. Andakt, kaffe och litet program. Start 10.9.
& Måndagsträff med lunch i Högbergssalen. Varje måndag kl. 12.15–13.30 från och med 9.9.2019.
& Samtalsgruppen i Majblomman: Måndagar kl. 13. Gruppen träffas 9.9, 14.10, 11.11 och 9.12.
& Kaffe med Johannes församling: Tredje måndagen i månaden kl 13–15 i Folkhälsanhuset/Verkstaden, Mannerheimvägen 97. Barbro Ollberg.
& Öppet hus för ungdomar: Måndagar kl. 14–20 i Tian.
& Samtalsgruppen Bibel, tro och tvivel: Måndagar kl. 18–20 i Hörnan. Gunvor Frände. Vi träffas 16.9, 30.9, 21.10, 11.11 och 2.12.

Mer information hittar du också genom att besöka respektive församlings webbsida eller genom att ringa församlingens kansli.

# Matteus församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3, tel. 09-2340 7300.

& Johannes församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10–14, on kl. 13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.

+ Petrus församling
www.petrusforsamling.net
Kansliet: må–ti, to–fre kl. 10–13, ons kl. 13–16, Skogsbäcksvägen 15, tel. 09-2340 7100.

Erika Rönngård
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59
Slutet nått