Domkapitlet fastställde valet av Berg

nytt från domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling.

14.6.2019 kl. 12:40

Val

Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet i valet av prästassessor till domkapitlet: Berndt Berg har utsetts till assessor för perioden 1.10.2019-30.9.2022.

Kaplanstjänsten i Vanda svenska församlingDomkapitlet har prövat de sökandes behörighet och konstaterat att Johanna Björkholm-Kallio är behörig att söka tjänsten. Anu Paavola är behörig att söka tjänsten förutsatt att hon kompletterar med nödvändigt språkintyg.

Förordnanden

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.6.2019-31.5.2020.

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor 8-28.7.2019 i Mariehamns församling.

Förordnandet för församlingspastorn i Esbo svenska församling Yvonne Terlinden har avbrutits 31.8.2019 och hon förordnas till tf. kaplan i Karis-Pojo svenska församling 1.9.2019-31.8.2020.

Pastor Aleksi Majuri har förordnats till församlingspastor i Esbo svenska församling 1.8-31.12.2019.

Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Tf. kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.9-31.12.2019.

Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Eriksson har förordnats att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.8.2019-31.7.2020.

Kaplanen i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist har beviljats tjänstledighet 1.7.2019-21.12.2021.

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Pär Lidén har beviljats tjänstledighet från församlingspastorstjänsten 1.7.2019-31.12.2021 och för samma tid förordnats till tf. kaplan i samma församling.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi har förordnats till församlingspastor i Väståbolands svenska församling 1.7.2019-31.12.2021.

Pastor Jonas Gehlin har förordnats till församlingspastor i Johannes församling 24.6-7.7 & 21.8-31.10.2019 och i Borgå svenska domkyrkoförsamling 5-20.8.2019.

Församlingspastorn i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar, Emilia Kontunen har beviljats tjänstledighet 1.6.2019-6.6.2020 och förordnats till tf. kyrkoherde i Solfs församling 1-30.6.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Ruth Vesterlund har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar 1.6.2019-6.6.2020.

Församlingspastorn i Kronoby församling, med tjänstgöring i Nedervetils och Terjärvs församlingar, Ville Kavilo har förordnats till tf. kyrkoherde i Kronoby församling 3.6-31.7.2019 och att fortsättningsvis sköta samma församlingspastorstjänst 1.9-31.12.2019.

Tf. kyrkoherden i Purmo församling Tomas Portin har beviljats tjänstledighet 27.5-30.6.2019 och kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Purmo församling vid sidan av egen tjänst under nämnda tid.

Övrigt

Domkapitlet beslutar att utse Andreas Andersson, Ida Granfelt och Henrica Lindholm till nya medlemmar till kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken t.o.m. 30.4.2020.

Domkapitlet godkänt Kyrkans svenska personalutbildning för år 2020. Utbildningar m.m. finns på domkapitlets hemsida under verksamhet/utbildning.

Domkapitlet har slagit fast datum för sammanträden, biskopsvisitationer m.m. under år 2020. Se händelsekalendern på domkapitlets hemsida.

Nicklas Storbjörk

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00