Domkapitlet fastställde valet av Berg

nytt från domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling.

14.6.2019 kl. 12:40

Val

Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet i valet av prästassessor till domkapitlet: Berndt Berg har utsetts till assessor för perioden 1.10.2019-30.9.2022.

Kaplanstjänsten i Vanda svenska församlingDomkapitlet har prövat de sökandes behörighet och konstaterat att Johanna Björkholm-Kallio är behörig att söka tjänsten. Anu Paavola är behörig att söka tjänsten förutsatt att hon kompletterar med nödvändigt språkintyg.

Förordnanden

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.6.2019-31.5.2020.

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor 8-28.7.2019 i Mariehamns församling.

Förordnandet för församlingspastorn i Esbo svenska församling Yvonne Terlinden har avbrutits 31.8.2019 och hon förordnas till tf. kaplan i Karis-Pojo svenska församling 1.9.2019-31.8.2020.

Pastor Aleksi Majuri har förordnats till församlingspastor i Esbo svenska församling 1.8-31.12.2019.

Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Tf. kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.9-31.12.2019.

Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Eriksson har förordnats att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.8.2019-31.7.2020.

Kaplanen i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist har beviljats tjänstledighet 1.7.2019-21.12.2021.

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Pär Lidén har beviljats tjänstledighet från församlingspastorstjänsten 1.7.2019-31.12.2021 och för samma tid förordnats till tf. kaplan i samma församling.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi har förordnats till församlingspastor i Väståbolands svenska församling 1.7.2019-31.12.2021.

Pastor Jonas Gehlin har förordnats till församlingspastor i Johannes församling 24.6-7.7 & 21.8-31.10.2019 och i Borgå svenska domkyrkoförsamling 5-20.8.2019.

Församlingspastorn i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar, Emilia Kontunen har beviljats tjänstledighet 1.6.2019-6.6.2020 och förordnats till tf. kyrkoherde i Solfs församling 1-30.6.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Ruth Vesterlund har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar 1.6.2019-6.6.2020.

Församlingspastorn i Kronoby församling, med tjänstgöring i Nedervetils och Terjärvs församlingar, Ville Kavilo har förordnats till tf. kyrkoherde i Kronoby församling 3.6-31.7.2019 och att fortsättningsvis sköta samma församlingspastorstjänst 1.9-31.12.2019.

Tf. kyrkoherden i Purmo församling Tomas Portin har beviljats tjänstledighet 27.5-30.6.2019 och kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Purmo församling vid sidan av egen tjänst under nämnda tid.

Övrigt

Domkapitlet beslutar att utse Andreas Andersson, Ida Granfelt och Henrica Lindholm till nya medlemmar till kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken t.o.m. 30.4.2020.

Domkapitlet godkänt Kyrkans svenska personalutbildning för år 2020. Utbildningar m.m. finns på domkapitlets hemsida under verksamhet/utbildning.

Domkapitlet har slagit fast datum för sammanträden, biskopsvisitationer m.m. under år 2020. Se händelsekalendern på domkapitlets hemsida.

Nicklas Storbjörk
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59
Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.

Barn i kyrkan. Anne Koivula är ny präst i Petrus församling. Hon vill ge barnen plats i gudstjänsten så att de ska få känna att de är en del av kyrkans familj. 17.10.2019 kl. 00:01
Du kan dela ljusbilder under hashtaggen #delaljus.

hopp. Dagarna blir mörkare, men när timmarna med dagsljus blir allt färre vill kyrkan ta fasta på att vi kan dela ljus och hopp med varandra. 17.10.2019 kl. 00:01
Per-Ole Hjulfors

verksamhetsledare. Han erbjöds ett proffskontrakt på halvtid som fotbollsspelare för Jaro. Men Per-Ole Hjulfors valde att engagera sig i bönehusen i Skutnäs och Risöhäll, först som tolk, senare som söndagsskollärare och predikant. Nästa vecka tar han över som verksamhetsledare för LFF. 15.10.2019 kl. 13:03

kyrkoherdeinstallation. På söndagen fick Kvevlax församling en efterlängtad ”permanent” kyrkoherde då Fredrik Kass installerades i tjänst. 13.10.2019 kl. 16:55
Slutet nått