Domkapitlet fastställde valet av Berg

nytt från domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling.

14.6.2019 kl. 12:40

Val

Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet i valet av prästassessor till domkapitlet: Berndt Berg har utsetts till assessor för perioden 1.10.2019-30.9.2022.

Kaplanstjänsten i Vanda svenska församlingDomkapitlet har prövat de sökandes behörighet och konstaterat att Johanna Björkholm-Kallio är behörig att söka tjänsten. Anu Paavola är behörig att söka tjänsten förutsatt att hon kompletterar med nödvändigt språkintyg.

Förordnanden

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.6.2019-31.5.2020.

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor 8-28.7.2019 i Mariehamns församling.

Förordnandet för församlingspastorn i Esbo svenska församling Yvonne Terlinden har avbrutits 31.8.2019 och hon förordnas till tf. kaplan i Karis-Pojo svenska församling 1.9.2019-31.8.2020.

Pastor Aleksi Majuri har förordnats till församlingspastor i Esbo svenska församling 1.8-31.12.2019.

Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Tf. kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.9-31.12.2019.

Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Eriksson har förordnats att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.8.2019-31.7.2020.

Kaplanen i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist har beviljats tjänstledighet 1.7.2019-21.12.2021.

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Pär Lidén har beviljats tjänstledighet från församlingspastorstjänsten 1.7.2019-31.12.2021 och för samma tid förordnats till tf. kaplan i samma församling.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi har förordnats till församlingspastor i Väståbolands svenska församling 1.7.2019-31.12.2021.

Pastor Jonas Gehlin har förordnats till församlingspastor i Johannes församling 24.6-7.7 & 21.8-31.10.2019 och i Borgå svenska domkyrkoförsamling 5-20.8.2019.

Församlingspastorn i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar, Emilia Kontunen har beviljats tjänstledighet 1.6.2019-6.6.2020 och förordnats till tf. kyrkoherde i Solfs församling 1-30.6.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Ruth Vesterlund har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar 1.6.2019-6.6.2020.

Församlingspastorn i Kronoby församling, med tjänstgöring i Nedervetils och Terjärvs församlingar, Ville Kavilo har förordnats till tf. kyrkoherde i Kronoby församling 3.6-31.7.2019 och att fortsättningsvis sköta samma församlingspastorstjänst 1.9-31.12.2019.

Tf. kyrkoherden i Purmo församling Tomas Portin har beviljats tjänstledighet 27.5-30.6.2019 och kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Purmo församling vid sidan av egen tjänst under nämnda tid.

Övrigt

Domkapitlet beslutar att utse Andreas Andersson, Ida Granfelt och Henrica Lindholm till nya medlemmar till kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken t.o.m. 30.4.2020.

Domkapitlet godkänt Kyrkans svenska personalutbildning för år 2020. Utbildningar m.m. finns på domkapitlets hemsida under verksamhet/utbildning.

Domkapitlet har slagit fast datum för sammanträden, biskopsvisitationer m.m. under år 2020. Se händelsekalendern på domkapitlets hemsida.

Nicklas Storbjörk
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

delaktighet. – Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024. 3.12.2019 kl. 16:32

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Slutet nått