Domkapitlet fastställde valet av Berg

nytt från domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling.

14.6.2019 kl. 12:40

Val

Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt resultatet i valet av prästassessor till domkapitlet: Berndt Berg har utsetts till assessor för perioden 1.10.2019-30.9.2022.

Kaplanstjänsten i Vanda svenska församlingDomkapitlet har prövat de sökandes behörighet och konstaterat att Johanna Björkholm-Kallio är behörig att söka tjänsten. Anu Paavola är behörig att söka tjänsten förutsatt att hon kompletterar med nödvändigt språkintyg.

Förordnanden

Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.6.2019-31.5.2020.

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor 8-28.7.2019 i Mariehamns församling.

Förordnandet för församlingspastorn i Esbo svenska församling Yvonne Terlinden har avbrutits 31.8.2019 och hon förordnas till tf. kaplan i Karis-Pojo svenska församling 1.9.2019-31.8.2020.

Pastor Aleksi Majuri har förordnats till församlingspastor i Esbo svenska församling 1.8-31.12.2019.

Kaplanen i Åbo svenska församling Johan Mullo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Tf. kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng har förordnats att fortsättningsvis sköta tjänsten 1.9-31.12.2019.

Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Eriksson har förordnats att fortsättningsvis sköta samma tjänst 1.8.2019-31.7.2020.

Kaplanen i Väståbolands svenska församling Sara Grönqvist har beviljats tjänstledighet 1.7.2019-21.12.2021.

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Pär Lidén har beviljats tjänstledighet från församlingspastorstjänsten 1.7.2019-31.12.2021 och för samma tid förordnats till tf. kaplan i samma församling.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi har förordnats till församlingspastor i Väståbolands svenska församling 1.7.2019-31.12.2021.

Pastor Jonas Gehlin har förordnats till församlingspastor i Johannes församling 24.6-7.7 & 21.8-31.10.2019 och i Borgå svenska domkyrkoförsamling 5-20.8.2019.

Församlingspastorn i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar, Emilia Kontunen har beviljats tjänstledighet 1.6.2019-6.6.2020 och förordnats till tf. kyrkoherde i Solfs församling 1-30.6.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Ruth Vesterlund har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Kvevlax församling, med tjänstgöring i Replots och Solfs församlingar 1.6.2019-6.6.2020.

Församlingspastorn i Kronoby församling, med tjänstgöring i Nedervetils och Terjärvs församlingar, Ville Kavilo har förordnats till tf. kyrkoherde i Kronoby församling 3.6-31.7.2019 och att fortsättningsvis sköta samma församlingspastorstjänst 1.9-31.12.2019.

Tf. kyrkoherden i Purmo församling Tomas Portin har beviljats tjänstledighet 27.5-30.6.2019 och kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Purmo församling vid sidan av egen tjänst under nämnda tid.

Övrigt

Domkapitlet beslutar att utse Andreas Andersson, Ida Granfelt och Henrica Lindholm till nya medlemmar till kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken t.o.m. 30.4.2020.

Domkapitlet godkänt Kyrkans svenska personalutbildning för år 2020. Utbildningar m.m. finns på domkapitlets hemsida under verksamhet/utbildning.

Domkapitlet har slagit fast datum för sammanträden, biskopsvisitationer m.m. under år 2020. Se händelsekalendern på domkapitlets hemsida.

Nicklas Storbjörk
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00