Det ceremoniella  behöver inte kännas främmande, menar prästen Henri Järvinen.
Det ceremoniella behöver inte kännas främmande, menar prästen Henri Järvinen.

Det ska kännas festligt att gå fram till altaret

vigsel.

Bröllopstrenden ser inte ut att klinga av, tvärtom önskar dagens brudpar allt högre standard på sin bröllopsdag. Av kyrkan önskar man en stämningsfull ceremoni, det ska kännas festligt att gå fram till altaret.

5.4.2019 kl. 13:41

Prästen Henri Järvinen har stått timtal på bröllopsmässor där kyrkan utgör en av hundratals aktörer som vill hjälpa brudpar att ställa till med bröllop.

– Jag tycker å ena sidan att standarden och kraven verkar höjas för varje år. Förr tog man bröllopsfoto hos fotografen, nu gör man en hel bröllopsfilm, komplett med trailer och allt. Å andra sidan har själva innehållet och uppbyggnaden av dagen inte förändrats nästan alls, säger Järvinen.

Många önskar fortfarande gifta sig i kyrkan. Dels vill man ha en festlig och stämningsfull ceremoni, dels vill man följa traditionen.

– Det är ibland nästan svårt att formulera vilka önskningar och förväntningar man har på ceremonin eftersom det man önskar är ”det traditionella”. Man vill att vigseln ska se ut så som en kyrklig vigsel förväntas se ut, så som den alltid sett ut, säger Järvinen.

Samtidigt kan det ceremoniella också kännas väldigt främmande och skrämmande för brudparen.

– Men det behöver det inte alls vara. Också vigseln både får och kan man planera tillsamman med prästen. Församlingen försöker vanligen komma till mötes och uppfylla de önskningar brudparet har på bästa sätt.

Av prästen önskar de flesta ett personligt tal, att hen ska tala just till dem här och nu.

– Det sammanfattar kanske hela ”bröllopstänket” som råder just nu, att det ska vara personligt och utformat just för oss just i dag. Och att det ska vara festligt, ”det ska kännas festligt att gå fram till altaret” är en sak som många par nämner.

Provpromenera fram till altaret

Går du i bröllopstankar och vill förbereda dig på själva vigselakten så finns det möjlighet att komma till Johannes församling onsdagen den 10 april. Där lyssnar vi på vigselmusik, går igenom vigselformuläret och provpromenerar fram till altaret. Det är också möjligt att anhålla om hindersprövning från och med kl. 17.30. Hindersprövningarna är i kraft 4 månader och båda parter behöver närvara för detta.

Du behöver inte ha prickat in vigseldatum och festplanerna behöver inte vara storslagna - du som är nyfiken på att dela vardagen med någon i nöd och lust är välkommen! Vi bjuder på kaffe och bröllopstårta!

Högbergsgården (Högbergsgatan 10) onsdagen 10.4 kl. 18-20. Frågor till Pia Valtanen: tfn 050 380 3933, pia.valtanen@evl.fi.

Nina Österholm

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00