Litet försprång för Bo-Göran Åstrand

Analys.

Det är bäddat för en ytterst jämn och spännande andra omgång i biskopsvalet i Borgå stift. Utgående från resultatet i den första omgången är det omöjligt att förutspå vem som väljs till biskop.

19.3.2019 kl. 19:22

Det enda som är klart är att vår nästa biskop är en man med rötterna i Pedersöre och att hans efternamn slutar på strand.

Bo-Göran Åstrand fick kanske lite överraskande de flesta rösterna den första omgången. Därmed kan man säga att han har ett försprång inför den andra. Om Åstrand är först ut i spåret i jaktstarten så startar Sixten Ekstrand inte långt efter honom. Frågan är om skidåkaren Ekstrand kan ta igen försprånget.

Ingen av kandidaterna i valets första omgång kan anses vara förlorare. En av överraskningarna i valet var Harry S Backströms relativt stora röstetal. Det är ett tecken på de konservativa krafterna i stiftet inte kan förbigås utan att de måste tas i beaktande också i framtiden. Även Lisa Enckell gjorde ett gott val med tanke på att hon inte var lika känd som de övriga kandidaterna, i synnerhet i Österbotten.

Nu går valet in i sin andra omgång. Det som avgör valet är hur elektorerna som ställde sig bakom Enckell och Backström i den första omgången röstar i den andra. Varken Enckell eller Backström har testamenterat sina röster.

Man kan tänka sig att Enckells elektorer ideologiskt ligger närmare Åstrand och Backströms ligger närmare Ekstrand. Men någon sådan automatik finns inte, samtliga röster ska förtjänas. Ett inte helt otänkbart scenario är att Enckells röster fördelas mellan Åstrand och Ekstrand. Backströms elektorer röstar troligen på Ekstrand eller så lägger de sig på sofflocket.

Johan Sandberg

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått