Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.
Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.

Ingen kvinnlig biskop – ännu

biskopsval .

Även om hennes biskopsval tagit slut är det mest glada miner på Lisa Enckells valvaka i Helsingfors. Kampanjen som de startat fortsätter mot andra mål. – Jag var den tredje som hade stafettpinnen, säger Lisa Enckell.

19.3.2019 kl. 16:53

På biskopsvalsdagen har Lisa Enckell bjudit in till valvaka i Helsingfors – en ovanlighet i biskopsvalssammanhang.

I samma takt som gästerna ramlar in gör också resultatsiffrorna från omröstningen i de olika prosterierna detsamma. När kaffet kokat står det klart att Enckell inte går vidare till den andra omgången i valet.

– Jag är glad att jag har fått vara med. Lite vemodig förstås då en dröm inte gått i uppfyllelse för så många som engagerat sig, säger Lisa Enckell.

Men som hon ser det är hon tredje kvinnan att bära stafettpinnen i ett biskopsval i Borgå stift. Och i en stafett är det ofta fjärde sträckan som springer i mål.

– Så följande val, vänta bara! Då har vi säkert fler kvinnor som springer och då når vi målet.

Domkapitlets notarie ringer med besked om det preliminära valresultatet.

Även om Lisa Enckell inte går vidare i valet fortsätter hennes stödgrupp att jobba. Bara minuter efter att det preliminära resultatet kommit in skickar de ut pressmeddelanden och gör inlägg på sociala medier.

För fem månader sedan var hon en relativt okänd kandidat. Nu fick hon 151 av 644 avgivna röster, och tog hem flest röster i två prosteri. Enckell och hennes understödjare vill ta vara på det momentum som kampanjen fått och kanalisera energin till ett fortsatt förnyelsearbetet i stiftet och kyrkan.

Vad vill du säga till dem som nu går vidare till den andra omgången?

– Jag hoppas att de kommer ihåg kvinnorna, för kvinnorna är de som avgör kyrkans framtid – kvinnorna och de unga vuxna.

Hon hänvisar till den färska undersökning som visar att speciellt många unga kvinnor har en svag relation till kyrkan.

– De måste verkligen förnya kyrkan, verkligen komma ihåg människor som är i gränslandet.

Emelie Wikblad

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

vm-guld. I Helsingfors ringer kyrkklockorna i dag måndag 27.5 när Finlands ishockeylandslag landar på Helsingfors-Vanda flygfält vid fyratiden. Med klockringningen önskar församlingarna i huvudstaden VM-guldmedaljörerna välkomna hem igen. 27.5.2019 kl. 16:42
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00