Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Klemets utredningsman i Pedersörenejden

nytt från domkapitlet.

Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts.

17.1.2019 kl. 16:15

Pedersöre, Esse och Purmo församlingar initierade först gemensamt en utredning kring församlingsstrukterna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Kort därefter anhöll också Jakobstads svenska församling till domkapitlet att man samtidigt skulle utreda konsekvenserna ifall samtliga fyra svenskspråkiga församlingar i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet slås ihop, det vill säga också Jakobstad.

Domkapitlets utskick i dess helhet:

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Rebecka Stråhlman har avlagt pastoralexamen.

Biskop Björn Vikström vigde 6.1.2019 Carola Lupander, Emma Mård och Kristina Strand-Ketonen till diakoner och välsignade Ellinor Grahn och Nicolina Grönroos till ungdomsledare.

Förordnandet för församlingspastorn i Hangö svenska församling, Jesse Heinonen avbryts 16.1.2019 och han förordnas till församlingspastor i Kimitoöns församling 17.1-31.3.2019.

Församlingspastorn i Johannes församling, Maria Repo-Rostedt har beviljats tjänstledighet 1.2-31.5.2019 och förordnats till församlingspastor i Hangö svenska församling för samma tid.

Församlingspastorn i Petrus församling, Tuomas Metsäranta förordnas att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.5.2019 tills vidare.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling, Boris Salo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Kyrkoherden i Sibbo svenska församling, Helene Liljeström avgår 30.11.2019 på egen begäran.

Domkapitlet besluter att verkställa en utredning om en ändring av församlingsstrukturerna i
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och att utse Bengt Klemets till utredningsman.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi förordnas 1.1-30.6.2018 till tf. församlingspastor i Väståbolands svenska församling.

Pastor Roger Syrén förordnas till tf. församlingspastor i Jomala församling 1.1-31.5.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling, Rune Lindblom förordnas att fortsättningsvis 1.1-31.5.2019 sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling.

Pastor Jonas Gehlin förordnas till församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på deltid (60 %) 1.2-31.5.2019 och till församlingspastor i Johannes församling på deltid (20 %) 14.1-31.5.2019.

Pastor Helena Smeds förordnas sköta en församlingspastorstjänst på deltid (80 %) i Jakobstads svenska församling 15.1-31.3.2019.


Lediga tjänster

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling förklaras ledig att sökas senast 15.2.2019 kl. 15.00 hos domkapitlet. De sökande kallas till intervju i domkapitlet 12.3.2019. Se platsannons för närmare information. Valet förrättas som direkt val.


Biskopsvalet

Inom utsatt tid har till domkapitlet inkommit fyra stiftelseurkunder jämte kandidatansökningar för biskopsvalet:

Kyrkoherden, TD, Harry Sanfrid Backström, valmansföreningens ombud Daniel Norrback
Direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet, TD, Sixten Ekstrand, valmansföreningens ombud Margareta Puiras
Freelance journalisten, TM, Lisa Enckell, valmansföreningens ombud Ann-Sofi Storbacka
Kyrkoherde, TM, Bo-Göran Åstrand, valmansföreningens ombud Johan Westerlund

Domkapitlet har godkänt stiftelseurkunderna och konstaterat att de uppställda kandidaterna är valbara. Domkapitlet har upprättat en kandidatförteckning och lottat kandidatnummer:

2 Harry Sanfrid Backström
3 Lisa Enckell
4 Bo-Göran Åstrand
5 Sixten Ekstrand

Domkapitlet har bekräftat att den fastställda tidpunkten för valet av biskop är tisdagen 19.3.2019 klockan 13.00 och att det vid behov blir en andra valomgång onsdagen 10.4.2019 klockan 13.00 i alla prosterier i stiftet.

Nicklas Storbjörk
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han. 25.8.2019 kl. 11:26
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50
Slutet nått