Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Klemets utredningsman i Pedersörenejden

nytt från domkapitlet.

Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts.

17.1.2019 kl. 16:15

Pedersöre, Esse och Purmo församlingar initierade först gemensamt en utredning kring församlingsstrukterna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Kort därefter anhöll också Jakobstads svenska församling till domkapitlet att man samtidigt skulle utreda konsekvenserna ifall samtliga fyra svenskspråkiga församlingar i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet slås ihop, det vill säga också Jakobstad.

Domkapitlets utskick i dess helhet:

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Rebecka Stråhlman har avlagt pastoralexamen.

Biskop Björn Vikström vigde 6.1.2019 Carola Lupander, Emma Mård och Kristina Strand-Ketonen till diakoner och välsignade Ellinor Grahn och Nicolina Grönroos till ungdomsledare.

Förordnandet för församlingspastorn i Hangö svenska församling, Jesse Heinonen avbryts 16.1.2019 och han förordnas till församlingspastor i Kimitoöns församling 17.1-31.3.2019.

Församlingspastorn i Johannes församling, Maria Repo-Rostedt har beviljats tjänstledighet 1.2-31.5.2019 och förordnats till församlingspastor i Hangö svenska församling för samma tid.

Församlingspastorn i Petrus församling, Tuomas Metsäranta förordnas att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.5.2019 tills vidare.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling, Boris Salo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Kyrkoherden i Sibbo svenska församling, Helene Liljeström avgår 30.11.2019 på egen begäran.

Domkapitlet besluter att verkställa en utredning om en ändring av församlingsstrukturerna i
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och att utse Bengt Klemets till utredningsman.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi förordnas 1.1-30.6.2018 till tf. församlingspastor i Väståbolands svenska församling.

Pastor Roger Syrén förordnas till tf. församlingspastor i Jomala församling 1.1-31.5.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling, Rune Lindblom förordnas att fortsättningsvis 1.1-31.5.2019 sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling.

Pastor Jonas Gehlin förordnas till församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på deltid (60 %) 1.2-31.5.2019 och till församlingspastor i Johannes församling på deltid (20 %) 14.1-31.5.2019.

Pastor Helena Smeds förordnas sköta en församlingspastorstjänst på deltid (80 %) i Jakobstads svenska församling 15.1-31.3.2019.


Lediga tjänster

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling förklaras ledig att sökas senast 15.2.2019 kl. 15.00 hos domkapitlet. De sökande kallas till intervju i domkapitlet 12.3.2019. Se platsannons för närmare information. Valet förrättas som direkt val.


Biskopsvalet

Inom utsatt tid har till domkapitlet inkommit fyra stiftelseurkunder jämte kandidatansökningar för biskopsvalet:

Kyrkoherden, TD, Harry Sanfrid Backström, valmansföreningens ombud Daniel Norrback
Direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet, TD, Sixten Ekstrand, valmansföreningens ombud Margareta Puiras
Freelance journalisten, TM, Lisa Enckell, valmansföreningens ombud Ann-Sofi Storbacka
Kyrkoherde, TM, Bo-Göran Åstrand, valmansföreningens ombud Johan Westerlund

Domkapitlet har godkänt stiftelseurkunderna och konstaterat att de uppställda kandidaterna är valbara. Domkapitlet har upprättat en kandidatförteckning och lottat kandidatnummer:

2 Harry Sanfrid Backström
3 Lisa Enckell
4 Bo-Göran Åstrand
5 Sixten Ekstrand

Domkapitlet har bekräftat att den fastställda tidpunkten för valet av biskop är tisdagen 19.3.2019 klockan 13.00 och att det vid behov blir en andra valomgång onsdagen 10.4.2019 klockan 13.00 i alla prosterier i stiftet.

Nicklas Storbjörk
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00