Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.
Bengt Klemets ska utreda konsekvenserna av en sammanslagning av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Klemets utredningsman i Pedersörenejden

nytt från domkapitlet.

Bengt Klemets har valts till utredningsman gällande församlingsstrukturerna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Det framgår i ett utskick i från domkapitlet. I utskicket framgår också att de fyra biskopskandidaternas stifelseurkunder har granskats och godkänts.

17.1.2019 kl. 16:15

Pedersöre, Esse och Purmo församlingar initierade först gemensamt en utredning kring församlingsstrukterna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Kort därefter anhöll också Jakobstads svenska församling till domkapitlet att man samtidigt skulle utreda konsekvenserna ifall samtliga fyra svenskspråkiga församlingar i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet slås ihop, det vill säga också Jakobstad.

Domkapitlets utskick i dess helhet:

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Rebecka Stråhlman har avlagt pastoralexamen.

Biskop Björn Vikström vigde 6.1.2019 Carola Lupander, Emma Mård och Kristina Strand-Ketonen till diakoner och välsignade Ellinor Grahn och Nicolina Grönroos till ungdomsledare.

Förordnandet för församlingspastorn i Hangö svenska församling, Jesse Heinonen avbryts 16.1.2019 och han förordnas till församlingspastor i Kimitoöns församling 17.1-31.3.2019.

Församlingspastorn i Johannes församling, Maria Repo-Rostedt har beviljats tjänstledighet 1.2-31.5.2019 och förordnats till församlingspastor i Hangö svenska församling för samma tid.

Församlingspastorn i Petrus församling, Tuomas Metsäranta förordnas att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.5.2019 tills vidare.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling, Boris Salo avgår 31.8.2019 på egen begäran.

Kyrkoherden i Sibbo svenska församling, Helene Liljeström avgår 30.11.2019 på egen begäran.

Domkapitlet besluter att verkställa en utredning om en ändring av församlingsstrukturerna i
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och att utse Bengt Klemets till utredningsman.

Pastor Päivi Nuotio-Niemi förordnas 1.1-30.6.2018 till tf. församlingspastor i Väståbolands svenska församling.

Pastor Roger Syrén förordnas till tf. församlingspastor i Jomala församling 1.1-31.5.2019.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling, Rune Lindblom förordnas att fortsättningsvis 1.1-31.5.2019 sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling.

Pastor Jonas Gehlin förordnas till församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på deltid (60 %) 1.2-31.5.2019 och till församlingspastor i Johannes församling på deltid (20 %) 14.1-31.5.2019.

Pastor Helena Smeds förordnas sköta en församlingspastorstjänst på deltid (80 %) i Jakobstads svenska församling 15.1-31.3.2019.


Lediga tjänster

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling förklaras ledig att sökas senast 15.2.2019 kl. 15.00 hos domkapitlet. De sökande kallas till intervju i domkapitlet 12.3.2019. Se platsannons för närmare information. Valet förrättas som direkt val.


Biskopsvalet

Inom utsatt tid har till domkapitlet inkommit fyra stiftelseurkunder jämte kandidatansökningar för biskopsvalet:

Kyrkoherden, TD, Harry Sanfrid Backström, valmansföreningens ombud Daniel Norrback
Direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet, TD, Sixten Ekstrand, valmansföreningens ombud Margareta Puiras
Freelance journalisten, TM, Lisa Enckell, valmansföreningens ombud Ann-Sofi Storbacka
Kyrkoherde, TM, Bo-Göran Åstrand, valmansföreningens ombud Johan Westerlund

Domkapitlet har godkänt stiftelseurkunderna och konstaterat att de uppställda kandidaterna är valbara. Domkapitlet har upprättat en kandidatförteckning och lottat kandidatnummer:

2 Harry Sanfrid Backström
3 Lisa Enckell
4 Bo-Göran Åstrand
5 Sixten Ekstrand

Domkapitlet har bekräftat att den fastställda tidpunkten för valet av biskop är tisdagen 19.3.2019 klockan 13.00 och att det vid behov blir en andra valomgång onsdagen 10.4.2019 klockan 13.00 i alla prosterier i stiftet.

Nicklas Storbjörk

Analys. Det är bäddat för en ytterst jämn och spännande andra omgång i biskopsvalet i Borgå stift. Utgående från resultatet i den första omgången är det omöjligt att förutspå vem som väljs till biskop. 19.3.2019 kl. 19:22
Lisa Enckell och hennes stödgrupp blickar framåt och fortsätter jobba för förnyelse i kyrkan.

biskopsval . Även om hennes biskopsval tagit slut är det mest glada miner på Lisa Enckells valvaka i Helsingfors. Kampanjen som de startat fortsätter mot andra mål. – Jag var den tredje som hade stafettpinnen, säger Lisa Enckell. 19.3.2019 kl. 16:53
Det blir antingen Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand som blir nästa biskop i Borgå stift.

biskopsval. Det blir Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand som går vidare till den andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift. 19.3.2019 kl. 14:33
Det är glada och spända miner på domkapitlet inför att omröstningen ska börja.

biskopsvalet. Om några timmar klarnar det om det är Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell eller Bo-Göran Åstrand som går vidare i biskopsvalets första omgång. 19.3.2019 kl. 12:51
Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store är idag  kyrkoherdar i var sin församling. Nu blir Store kyrkoherde medan Wallis och Saitajoki blir kaplaner i en gemensam församling.

sammanslagning. Kyrkoråden i Kronoby, Nedervetil och Terjärv vill att de tre församlingarna ska gå ihop den 1 januari 2020. Råden beslöt var för sig ta initiativ till samgång i går kväll. Besluten var enhälliga. 14.3.2019 kl. 13:17

nytt från domkapitlet. Borgå stifts domkapitel fastställde ett nytt handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp. 12.3.2019 kl. 16:14
Mingel, mat och glad stämning var viktiga ingredienser när Petruskyrkan invigdes med mässa och festprogram.

fest. Petrus församling i Helsingfors har nått en milstolpe. Den första helt egna kyrkan i Månsas invigdes på söndag eftermiddag och samtidigt firades Petrus församlings tioårsjubileum. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen. 10.3.2019 kl. 20:46
Camilla Ekholm och Karl af Hällström har sökt kyrkoherdetjänsten i Sibbo.

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling har sökts av Camilla Ekholm och Karl af Hällström. 7.3.2019 kl. 16:50
Familjen Holmgård: Nicklas, Oliver och Sandra.

Personligt. Familjen Holmgårds dagar kretsar mest runt mattan på vardagsrumsgolvet. Där är Oliver, 3,5 år, medelpunkten. Oliver lider av sjukdomen INCL och bryts sakta ner. 7.3.2019 kl. 13:00
Askonsdagen har fått sitt namn från Bibelns beskrivning av ånger och bot som symboliseras av att man klär sig i säck och strör aska över huvudet. På askonsdagen ordnar många församlingar mässor där prästen tecknar ett kors av aska i pannan på de deltagare som så önskar.

ekofasta. ”För att vi tillsammans skall kunna bevara hoppet.” I sin hälsning inför fastan vädjar biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för klimatet. 6.3.2019 kl. 11:49
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00