Se Freja Pontán och Pia Öhman i det stora faddertestet på www.helsingforsforsamlingar.fi. Du kan också testa ditt eget fadderskap där.
Se Freja Pontán och Pia Öhman i det stora faddertestet på www.helsingforsforsamlingar.fi. Du kan också testa ditt eget fadderskap där.

Vi ses sällan men gärna

Kontakt.

Det är aldrig för sent att bli en bra fadder, menar Pia Öhman och Freja Pontán som hållit kontakten i 17 år.

24.5.2018 kl. 00:00

Pia Öhman har fem fadderbarn, däribland Freja Pontán som i dag är 17 år. De träffas några gånger om året, främst i samband med familjefester.

– När jag var liten sågs vi oftare, jag kom ibland till dig på mellanmål efter skolan. Även om vi inte ses så ofta i dag så tycker jag att det är ganska stort att du funnits med hela mitt liv. När jag flyttar hemifrån ska jag bjuda in dig till mig, du hör till på mina kalas, säger Freja Pontán.

Föräldrarnas roll

Enligt Öhman har hon främst Frejas föräldrar att tacka för den fina relationen till fadderbarnet.

– När du har konsert eller något annat viktigt så skickar din mamma ett textmeddelande till mig, jag är glad över att hon poängterar min roll som fadder. Klart att jag som fadder också behöver komma till mötes, men största insatsen kan föräldrarna själva göra genom att tala om faddern med barnet, minnas gemensamma stunder och upprätthålla kontakten.

Hon uppskattar också fadderskapet som en generationsöverskridande kontakt.

– Det är ju jättehäftigt att som barn, och också senare livet, ha en person som kände mina föräldrar redan innan jag föddes. Någon som ser min familj utifrån. Det är ju en lite konstruerad relation men i bästa fall kan faddern ge mig helt nya perspektiv på mitt liv.

Våga ta kontakt

Alla fadderrelationer är däremot inte lika livskraftiga. Livet rullar på, människor kommer och går - plötsligt har man inte setts på en väldigt lång tid.

Pia Öhman tycker ändå inte att man ska tveka att ta kontakt, också med ett lite äldre fadderbarn, även om det kanske är länge sedan man setts senast.

– Men kolla med föräldrarna också så att det är okej att kontakta barnet ifall det är länge sedan ni träffats.

Vad kan man göra tillsammans med sitt fadderbarn?

– Ta en kaffe, umgås, göra sånt som barnet gillar, föreslår Pia Öhman.

Om man inte har egna idéer erbjuder kyrkan i samarbete med lokala företagare på ett knippe utflyktsmål och aktiviteter på Fadderdagen den 3 juni. Bland annat vetenskapsmuseet Heureka, Huvudstadsregionens Hali-Bernit (kramhundar), utomhusbadet Allas Seapool och Helsingfors stadsmuseum erbjuder gratis inträde eller biljetter till nedsatt pris för faddrar som besöker utflyktsmålet tillsammans med sitt fadderbarn. Tanken är att göra umgänget mellan faddrar och fadderbarn så lätt och roligt som möjligt.

Fadderdagen

  • Den första söndagen i juni, 3.6.2018, firar församlingarna i Helsingfors och Vanda Fadderdagen.
  • Kyrkan erbjuder i samarbete med olika aktörer en mängd roliga aktiviteter gratis eller till nedsatt pris för faddrar som besöker utflyktsmålet tillsammans med sitt fadderbarn: Allas Seapool, Barnens stad, Heureka, Superpark m.fl.
  • Tanken är att göra umgänget mellan dig och ditt fadderbarn så lätt och roligt som möjligt.
  • Karta över utflyktsmålen på Fadderdagen och mera info hittas på helsingforsforsamlingar.fi.
Nina Österholm

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00