På den finlandssvenska musikfesten i Raseborg 2015 uruppförde de svenska körerna samma verk som de framför på Kyrkans musikfest i Helsingfors i maj. Foto: Linnea Ekstrand
På den finlandssvenska musikfesten i Raseborg 2015 uruppförde de svenska körerna samma verk som de framför på Kyrkans musikfest i Helsingfors i maj. Foto: Linnea Ekstrand

Körerna laddar upp

Musikfesten.

Just nu övar körer runt om i hela landet inför Kyrkans musikfest som samlar 4 000 sångare till Helsingfors i slutet av maj.

4.5.2017 kl. 16:54

– Det är ljuvligt, riktigt min favorit, säger Marina Alén och syftar på körverket Then nya Pingstmessan som kommer att framföras av de finlandssvenska körerna under musikfesten.

Alén sjunger i Matteus kyrkokör i Helsingfors och är en av 200 sångare ur Finlands svenska kyrkosångsförbund som kommer att delta i Kyrkans musikfest. För många hobbymusiker är det en upplevelse för livet att få sjunga tillsammans i en riktig storkör. Få körer har i sina hemförsamlingar möjlighet att samarbeta med toppmusiker och orkestrar.

– En stor kör är ett mäktigt instrument, det kommer att bli riktigt imponerande. För oss körsångare är det alltid en stor fest att få träffas och sjunga tillsammans i en stor gemenskap, säger körsångare Maria Salenius.

Samtidigt är verket också en andlig upplevelse.

– Jag tror att man kan bli gripen på fler plan än det musikaliska. För mig är varje körövning en andlig erfarenhet, det är därför jag sjunger i kyrkokör, säger Salenius.

Bekanta melodier

Then nya Pingstmessan beställdes av Kyrkosångsförbundet för Kyrkomusikfesten 2015 och en del sångare är således bekanta med verket sedan tidigare.

– För mig var det ett glatt återseende av mässan. Melodierna är så vackra, jag blev rörd när jag övade på mina stämmor hemma innan körövningen. Musiken talar liksom till själen, det är själavårdande, säger Alén.

Verket är en komplett musikalisk helhet för en festlig mässa, där den röda tråden består av de bekanta mässmelodier som sjungs i gudstjänsten varje söndag, det vill säga Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei.

– Mässdeltagarna kan också själva sjunga med i de bekanta partierna i Pingstmessan, säger Salenius.

Markus Malmgren kommer att sitta vid orgeln. De övriga instrumenten kommer att skötas av verkets kompositör Timo Kiiskinen och studerande från Sibelius-Akademin. Nina Kronlund dirigerar kören och som liturg medverkar Johan Westerlund.

Musikfesten i korthet

  • Kyrkans musikfest 19–21.5.
  • Then nya Pingstmessan 20.5 kl. 15.30 i Helsingfors domkyrka.
  • Arrangörer: Suomen kirkkomusiikkiliitto, Finlands Kantor-organistförbund, Kyrkostyrelsen, Kirkkopalvelut och församlingarna i Helsingfors.
  • Mera info på kirkonmusiikkijuhlat.fi
Nina Österholm
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått