Snart inleds flyttrumba för församlingarna i Helsingfors

Helsingfors. Drumsöborna förlorar S:t Jacobs kyrka, medan Petrusborna kan få sin första egna kyrka. Matteus församling söker hyresgäster. 26.10.2016 kl. 11:31

Det är bråda tider på fastighetskontoret i Helsingfors kyrkliga samfällighet. Sparkraven på församlingarna, arton finska och tre svenska, påverkar också var församlingarna kan vistas i praktiken.

– Ett fastighetsinvesteringsprogram på cirka 68 miljoner för tre år framöver har nyss godkänts i gemensamma kyrkorådet, men det egentliga beslutet tas först i december i gemensamma kyrkofullmäktige, säger Christoffer Perret som är viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige.

Han betonar också att allt inte kommer att ske genast, tidtabeller och detaljer är ännu oklara.

I korthet kan man säga att Matteus församling blir kvar i sin lokal i Östra centrum, men mister sin sambo Vartiokylän seurakunta. Johannes församling avstår S:t Jacobs kyrka, i anslutning till Drumsö kyrka, och flyttar in med den finska församlingen. En del av lokalerna på Högbergsgatan avstår församlingen också. Petrus församling å sin sida kommer att avstå från sina lokaler på Vespervägen i Södra Haga och om det går som planerat kan församlingen kanske få sin första egna kyrka i Månsas. Men många pusselbitar ska falla på plats innan det kan bli ett faktum.

Johannes i gatuplan

– Taket läcker och tekniken är föråldrad i S:t Jacobs kyrka, säger kyrkoherden i Johannes församling Johan Westerlund.

Kyrkan ska hyras ut eller säljas och Johannes församling kommer att på Drumsö samsas om sakrala och sociala rum med den finska församlingen.

– Det här är inte alls lätt och Drumsöborna är oroade. Vi förhandlar som bäst om egna lokaler för barnverksamheten. Vi har kring 70 eftisbarn, påpekar Westerlund.

På Högbergsgatan är planen att Johannes församling i huvudsak ska vistas i gatuplan framöver. Kontoren på tredje våningen skulle man avstå, liksom en del av salarna på andra våningen.

– Bollen är hos fastighetskontoret som ska anvisa oss en planerare. Det är mycket vi måste tänka på före en flytt. Alla ska ha plats att jobba förstås, ventilationen måste vara bra, anonymiteten och säkerheten för diakoniarbetarna säkrad och så vidare, säger Westerlund.

Första egna kyrkan?

Petrus församling befinner sig som bäst i ett intressant dominospel. Norra Haga kyrka rivs på grund av problem med inneluften. Följden kunde bli att Haagan seurakunta flyttar in i lokalerna på Vespervägen i Södra Haga, som nu är navet i Petrus församlings verksamhet.

– I stället kunde Petrus få sin första egna kyrka i Månsas, vilket skulle vara unikt för församlingen som saknat egen lokal, säger Christoffer Perret.

Men för att det ska lyckas måste Oulunkylän seurakunta avstå sina lokaler i Månsas och flytta till Åggelby nya kyrka, vilket församlingen också kan tänka sig på det villkoret att kyrkan i Åggelby renoveras.

Gärna svenskt rum

För Matteus kyrka söks nya hyresgäster efter att det står klart att Vartiokylän seurakunta flyttar ut.

– Det kan hända att vi får packa ihop oss lite och fundera på hur vi ska vända situationen så att vi vinner på det så mycket som möjligt. Vi har ett bra läge och gärna skulle jag se ett svenskt center i Matteuskyrkan. Vi behöver mer tydliga svenska rum, säger kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén.

Nya hyresgäster kunde vara kyrkliga organisationer eller andra svenska aktörer. Forsén menar att man måste fundera på om man kan hitta en givande samexistens eller om var och en ska stänga om sig.

Några nya kostnader orsakar omdisponeringen inte för Matteus församling. Och att ensam välja och vraka bland mäss- och samlingstider är inte heller aktuellt.

– Vi har redan många som samsas om tider och lokaler eftersom det till exempel ordnas ryska och engelska gudstjänster här också. I praktiken betyder det att vi ensamma beslutar hur vi ska bereda plats för andra aktörer, säger Forsén.

Taket läcker och tekniken är föråldrad i S:t Jacobs kyrka, som finns i anslutning till Drumsö kyrka.
Taket läcker och tekniken är föråldrad i S:t Jacobs kyrka, som finns i anslutning till Drumsö kyrka.
Ulrika Hansson
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01

forskning. Under årets första stiftsseminarium föreläser biskop Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn Vikström. 13.1.2020 kl. 15:36
Magnus och Anna Dahlbacka under utgivningsfesten Maralal i december.

bibelöversättning. Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan skapa dess skriftspråk. 13.1.2020 kl. 11:53
Slutet nått