“Polariserande djurdebatt inom kyrkan – prästen Kari Kuulas retorik är problematisk”

28.01.2021
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

En kolumn på tidningen Kirkko & Kaupunkis webbplats väckte häromveckan stor uppståndelse. Tidningen K&K är huvudstadsregionens församlingars tidning till sina medlemmar. Redan i rubriken slog skribenten Kari Kuula, som är präst i Grankulla finska församling, fast att det påminner om Satans gärningar att djur används i köttindustrin. I texten konstaterar han bland annat att ”också den oskyldiga mjölken är en fruktansvärd produkt när man tänker närmare på det”. Kuula anser också att om Jesus steg ned på jorden idag skulle han inte komma för att rädda människor. Det är snarare djuren som behöver räddas.

"Kuula anser också att om Jesus steg ned på jorden idag skulle han inte komma för att rädda människor.Det är snarare djuren som behöver räddas."

Kolumnen väckte anstöt framför allt bland finländska bönder, av vilka många riktade sitt missnöje till ärkebiskop Tapio Luoma. Han konstaterade å sin sida att det inte är kyrkans uppgift att få jordbrukare att känna sig skyldiga utan att stöda dem. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:s ordförande Juha Marttila frågade sig om kolumnen kunde anses utgöra ärekränkning och uppvigling riktad mot en viss yrkesgrupp. MTK har anmält kolumen till domkapitlet i Esbo stift för att den ska ta ställning till ifall kolumnen är ett uttryck för religiös extremism.

Vad domkapitlet anser om den saken återstår att se. Det som däremot är ställt bortom rimligt tvivel är att Kuula, eller vilken annan kyrkligt anställd som helst, måste vara i sin fulla rätt att argumentera för djurens väl och ve, och också förespråka vegetarisk kost. Det som är problematiskt i det här fallet är med vilken retorik det görs.

"Det som är problematiskt i det här fallet är med vilken retorik det görs."

De senaste tio åren har vi i synnerhet i sociala medier sett ett allt mer polariserande debattklimat. Vi har färska exempel från USA på hur illa det kan gå om ett sådant debattklimat får frodas fritt. Här borde kyrkan gå i bräschen för den goda diskussionen. Det ansvaret faller i det här fallet både på skribenten och på Kirkko & Kaupunki.

Den aktuella kolumnen avpublicerades när den mediala stormen tilltog. Chefredakören Jaakko Heinimäki, som inte läst kolumnen innan den publicerades, menade att den var ”halvfärdig”. Nu får vi aldrig svar på hur kolumnen sett ut som färdig i Heinimäkis ögon. Inte heller hans agerande är prickfritt i denna fråga.

I nyheten på följande uppslag kritiserar Kyrkpressens kolumnist Mats Björklund, som själv är jordbrukare, Kuulas kolumn. Han konstaterar att man traditionellt sett den här angreppsmetoden i osunda religiösa rörelser. Man inleder med att konstatera ”Så säger Herren”, men det som sedan följer är i huvudsak talarens eller skribentens egna tankar. Heinimäkis svarar på det med att konstatera att Björklunds kommentar är typisk för någon som jobbar med djuruppfödning. Ett mer specifikt svar snarare än en svepande generalisering hade gett högre stilpoäng.

Här kan du läsa nyhetsartikeln om temat.Nicklas Storbjörk

Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51

bibeln. Under fjolåret färdigställde den internationella bibelöversättningsorganisationen Wycliffe Associates ett rekordantal nya översättningar. Nya testamentet utkom på 114 nya språk och Gamla testamentet på åtta. 15.2.2021 kl. 09:44

vanda. Kyrkoherden i Vanda svenska församling Martin Fagerudd avgår och tjänsten förklaras ledig att sökas senast den 8 mars. 12.2.2021 kl. 10:10
– I en liten organisation växer man ihop på något sätt – jag har fått bli en del av Församlingsförbundet och förbundet har blivit en del av mig på ett positivt och berikande sätt.

församlingsförbundet. Han leder ett drygt hundraårigt förbund som får människor att mötas – och längtar efter att få göra det öga mot öga igen. 5.2.2021 kl. 15:53
När templet förstördes år 70 e.Kr. försvann sadducéerna och fariséerna blev huvudfåran för judendomen vi känner idag.

Fariseism. Den vedertagna betydelsen av fariseism, hyckleri, är inte historiskt korrekt. Ordet farisé betyder ordagrant avskild eller separatist. Fariséerna är bättre än sitt rykte, anser Karl af Hällström. 5.2.2021 kl. 10:10
Irene Erkko studerar för att bli vildmarksguide – som motvikt till prästjobbet.

kaplansval. Irene Erkko från Espoonlahden seurakunta blir ny kaplan i Esbo svenska församling. – Det känns jättebra! säger hon. 4.2.2021 kl. 16:21
– Ibland kan det bli patetiskt när någon finlandssvensk nyfrälst Dawkins-ateist plötsligt tycker sig ha hittat något riktigt fynd. Det var någon som sa: Din tro har ju bara uppkommit i din egen kontext, där du vuxit upp. Det tyckte han var en fantastisk slutsats, säger Jan-Erik Andelin.

tro. Journalisten Jan-Erik Andelin tror på Gud och vill gärna diskutera det. Kaffepannan är varm, och han har mycket att säga: han har funderat ett helt liv. Men varför kommer ingen? 4.2.2021 kl. 09:25
Eva Kela har lärt sig att vila.
– Det handlar inte om att vara lat,
det handlar om att
optimera den tid som
jag har på jorden.

Personligt. Ångesten, rädslan och MS-diagnosen är en del Eva Kelas liv. Men sedan ungefär tio år har hon blivit tillfreds med livet – på riktigt. – Jag har haft och har ett så rikt liv! 3.2.2021 kl. 09:50
Framför allt personer i åldern 20-29 år lämnade ur kyrkan, medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar.

statistik. Under coronaåret nådde kyrkan närmare 1,4 miljoner personer i individuella möten. I telefonsamtal och samtal över nätet tredubblades antalet (443 000) och vid utdelning av matkassar mer än fördubblades antalet (309 000) jämfört med året innan. 1.2.2021 kl. 11:42
Att jobba med svinnmat har fått Liisa Haveri att känna mer glädje och tacksamhet för maten.

Svinnmat. Ätbar mat av god kvalitet hör inte hemma i soptunnan. Stadin Safka ser till att den i stället hamnar hos mathjälpen eller i lunchrestaurangens kök. 3.2.2021 kl. 00:00
Edith Kortekangas studerar till socialarbetare.

Mod. "Mod är att våga leva med ett sårbart hjärta i en värld där vårt hjärta ibland kommer att brista." 1.2.2021 kl. 00:00

Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51