“Polariserande djurdebatt inom kyrkan – prästen Kari Kuulas retorik är problematisk”

28.01.2021
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

En kolumn på tidningen Kirkko & Kaupunkis webbplats väckte häromveckan stor uppståndelse. Tidningen K&K är huvudstadsregionens församlingars tidning till sina medlemmar. Redan i rubriken slog skribenten Kari Kuula, som är präst i Grankulla finska församling, fast att det påminner om Satans gärningar att djur används i köttindustrin. I texten konstaterar han bland annat att ”också den oskyldiga mjölken är en fruktansvärd produkt när man tänker närmare på det”. Kuula anser också att om Jesus steg ned på jorden idag skulle han inte komma för att rädda människor. Det är snarare djuren som behöver räddas.

"Kuula anser också att om Jesus steg ned på jorden idag skulle han inte komma för att rädda människor.Det är snarare djuren som behöver räddas."

Kolumnen väckte anstöt framför allt bland finländska bönder, av vilka många riktade sitt missnöje till ärkebiskop Tapio Luoma. Han konstaterade å sin sida att det inte är kyrkans uppgift att få jordbrukare att känna sig skyldiga utan att stöda dem. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:s ordförande Juha Marttila frågade sig om kolumnen kunde anses utgöra ärekränkning och uppvigling riktad mot en viss yrkesgrupp. MTK har anmält kolumen till domkapitlet i Esbo stift för att den ska ta ställning till ifall kolumnen är ett uttryck för religiös extremism.

Vad domkapitlet anser om den saken återstår att se. Det som däremot är ställt bortom rimligt tvivel är att Kuula, eller vilken annan kyrkligt anställd som helst, måste vara i sin fulla rätt att argumentera för djurens väl och ve, och också förespråka vegetarisk kost. Det som är problematiskt i det här fallet är med vilken retorik det görs.

"Det som är problematiskt i det här fallet är med vilken retorik det görs."

De senaste tio åren har vi i synnerhet i sociala medier sett ett allt mer polariserande debattklimat. Vi har färska exempel från USA på hur illa det kan gå om ett sådant debattklimat får frodas fritt. Här borde kyrkan gå i bräschen för den goda diskussionen. Det ansvaret faller i det här fallet både på skribenten och på Kirkko & Kaupunki.

Den aktuella kolumnen avpublicerades när den mediala stormen tilltog. Chefredakören Jaakko Heinimäki, som inte läst kolumnen innan den publicerades, menade att den var ”halvfärdig”. Nu får vi aldrig svar på hur kolumnen sett ut som färdig i Heinimäkis ögon. Inte heller hans agerande är prickfritt i denna fråga.

I nyheten på följande uppslag kritiserar Kyrkpressens kolumnist Mats Björklund, som själv är jordbrukare, Kuulas kolumn. Han konstaterar att man traditionellt sett den här angreppsmetoden i osunda religiösa rörelser. Man inleder med att konstatera ”Så säger Herren”, men det som sedan följer är i huvudsak talarens eller skribentens egna tankar. Heinimäkis svarar på det med att konstatera att Björklunds kommentar är typisk för någon som jobbar med djuruppfödning. Ett mer specifikt svar snarare än en svepande generalisering hade gett högre stilpoäng.

Här kan du läsa nyhetsartikeln om temat.Nicklas Storbjörk

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14