Den lussande biskopen

04.09.2019

LEDARE. ”Är han inte lite bister. Och tungsint. Den där Bo-Göran Åstrand?”

Frågan ställs av en finskspråkig journalistkollega som undrar hur den nya biskopen i Borgå stift är jämfört med föregångaren Björn Vikström. Men frågan hade med all sannolikhet aldrig ställts om journalisten läst den avskedsintervju Österbottens Tidning publicerade i samband med att Åstrand lämnade kyrkoherdeuppdraget i Jakobstads svenska församling. I en passage återger Åstrand en episod från ett konfirmandläger: ”Jag minns en gång när vi med ledarna kom på att vi skulle lussa för konfirmanderna. Vi klädde oss i vitt och mitt i sommarnatten tog vi oss in i rummen genom fönstren och sjöng luciasången. Det skapade en ganska surrealistisk stämning.”

Det är ändå inte bara Åstrands humor som gör att lokaltidningen i samma avskedsintervju redan i rubriken definierar honom som”omtyckt”. Trots att administration och byråkrati kräver mycket av en kyrkoherde har Åstrand valt att fortsätta hålla ett stort antal förrättningar. Anledningen har varit att förrättningarna gett människomöten som i sin tur gett Åstrand ”energi och mening”. ”Förrättningsivern” har också varit uppskattad bland församlingsmedlemmarna, som person är han lätt att närma sig. Han ses som varm och prestigelös.

»Åstrand ses som varm och prestigelös.«

Som konstaterats, och som också noteras här i artikeln invid, så är förväntningarna att Bo-Göran Åstrand både i teologi och framtoning kommer att föra Björn Vikströms arv vidare. Men ska man söka nyansskillnader skulle det inte vara förvånande om Åstrand väljer att lägga mer tid på människomöten och att röra sig ute på fältet än föregångaren gjort, i den mån det är möjligt. I gengäld lär Åstrand knappast ha som ambition att likt Björn Vikström ge ut tre böcker under sin biskopstid.

Det här knyter på sätt och vis an till en beställning som en annan föregångare levererar i artikeln bredvid, då Erik Vikström konstaterar att det kanske snarare är en herde än en ledare stiftet behöver just nu. Vilket är en utmaning i sig – att vara en herde för en skock som drar åt så många olika håll.

Gällande splittringen i stiftet har det konstaterats, också av Björn Vikström, att Åstrand har en fördel i att han själv har en bakgrund i väckelserörelserna. Och spannet mellan konservativt och liberalt har varit vardag i den församling där han verkat i nästan 30 år. Men det oaktat kommer den här frågan säkert att vara en av de större utmaningarna också för Bo-Göran Åstrand under hans biskopstid.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31