Den lussande biskopen

04.09.2019

LEDARE. ”Är han inte lite bister. Och tungsint. Den där Bo-Göran Åstrand?”

Frågan ställs av en finskspråkig journalistkollega som undrar hur den nya biskopen i Borgå stift är jämfört med föregångaren Björn Vikström. Men frågan hade med all sannolikhet aldrig ställts om journalisten läst den avskedsintervju Österbottens Tidning publicerade i samband med att Åstrand lämnade kyrkoherdeuppdraget i Jakobstads svenska församling. I en passage återger Åstrand en episod från ett konfirmandläger: ”Jag minns en gång när vi med ledarna kom på att vi skulle lussa för konfirmanderna. Vi klädde oss i vitt och mitt i sommarnatten tog vi oss in i rummen genom fönstren och sjöng luciasången. Det skapade en ganska surrealistisk stämning.”

Det är ändå inte bara Åstrands humor som gör att lokaltidningen i samma avskedsintervju redan i rubriken definierar honom som”omtyckt”. Trots att administration och byråkrati kräver mycket av en kyrkoherde har Åstrand valt att fortsätta hålla ett stort antal förrättningar. Anledningen har varit att förrättningarna gett människomöten som i sin tur gett Åstrand ”energi och mening”. ”Förrättningsivern” har också varit uppskattad bland församlingsmedlemmarna, som person är han lätt att närma sig. Han ses som varm och prestigelös.

»Åstrand ses som varm och prestigelös.«

Som konstaterats, och som också noteras här i artikeln invid, så är förväntningarna att Bo-Göran Åstrand både i teologi och framtoning kommer att föra Björn Vikströms arv vidare. Men ska man söka nyansskillnader skulle det inte vara förvånande om Åstrand väljer att lägga mer tid på människomöten och att röra sig ute på fältet än föregångaren gjort, i den mån det är möjligt. I gengäld lär Åstrand knappast ha som ambition att likt Björn Vikström ge ut tre böcker under sin biskopstid.

Det här knyter på sätt och vis an till en beställning som en annan föregångare levererar i artikeln bredvid, då Erik Vikström konstaterar att det kanske snarare är en herde än en ledare stiftet behöver just nu. Vilket är en utmaning i sig – att vara en herde för en skock som drar åt så många olika håll.

Gällande splittringen i stiftet har det konstaterats, också av Björn Vikström, att Åstrand har en fördel i att han själv har en bakgrund i väckelserörelserna. Och spannet mellan konservativt och liberalt har varit vardag i den församling där han verkat i nästan 30 år. Men det oaktat kommer den här frågan säkert att vara en av de större utmaningarna också för Bo-Göran Åstrand under hans biskopstid.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04