Den lussande biskopen

04.09.2019

LEDARE. ”Är han inte lite bister. Och tungsint. Den där Bo-Göran Åstrand?”

Frågan ställs av en finskspråkig journalistkollega som undrar hur den nya biskopen i Borgå stift är jämfört med föregångaren Björn Vikström. Men frågan hade med all sannolikhet aldrig ställts om journalisten läst den avskedsintervju Österbottens Tidning publicerade i samband med att Åstrand lämnade kyrkoherdeuppdraget i Jakobstads svenska församling. I en passage återger Åstrand en episod från ett konfirmandläger: ”Jag minns en gång när vi med ledarna kom på att vi skulle lussa för konfirmanderna. Vi klädde oss i vitt och mitt i sommarnatten tog vi oss in i rummen genom fönstren och sjöng luciasången. Det skapade en ganska surrealistisk stämning.”

Det är ändå inte bara Åstrands humor som gör att lokaltidningen i samma avskedsintervju redan i rubriken definierar honom som”omtyckt”. Trots att administration och byråkrati kräver mycket av en kyrkoherde har Åstrand valt att fortsätta hålla ett stort antal förrättningar. Anledningen har varit att förrättningarna gett människomöten som i sin tur gett Åstrand ”energi och mening”. ”Förrättningsivern” har också varit uppskattad bland församlingsmedlemmarna, som person är han lätt att närma sig. Han ses som varm och prestigelös.

»Åstrand ses som varm och prestigelös.«

Som konstaterats, och som också noteras här i artikeln invid, så är förväntningarna att Bo-Göran Åstrand både i teologi och framtoning kommer att föra Björn Vikströms arv vidare. Men ska man söka nyansskillnader skulle det inte vara förvånande om Åstrand väljer att lägga mer tid på människomöten och att röra sig ute på fältet än föregångaren gjort, i den mån det är möjligt. I gengäld lär Åstrand knappast ha som ambition att likt Björn Vikström ge ut tre böcker under sin biskopstid.

Det här knyter på sätt och vis an till en beställning som en annan föregångare levererar i artikeln bredvid, då Erik Vikström konstaterar att det kanske snarare är en herde än en ledare stiftet behöver just nu. Vilket är en utmaning i sig – att vara en herde för en skock som drar åt så många olika håll.

Gällande splittringen i stiftet har det konstaterats, också av Björn Vikström, att Åstrand har en fördel i att han själv har en bakgrund i väckelserörelserna. Och spannet mellan konservativt och liberalt har varit vardag i den församling där han verkat i nästan 30 år. Men det oaktat kommer den här frågan säkert att vara en av de större utmaningarna också för Bo-Göran Åstrand under hans biskopstid.

Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.

Nicklas Storbjörk
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01