Ungdomar tar del av påskvandringen under ett tidigare år.
Ungdomar tar del av påskvandringen under ett tidigare år.

Påskens fem dramatiska stationer

korsholm.

I år återvänder påskvandringen till kyrkkällaren i Korsholms kyrka. Vandringen
levandegör påskens stora drama. – Man blir själv en av dem som ropar ”Korsfäst!”, säger Rune Lindblom.

22.3.2023 kl. 16:56

Påskvandringen i Korsholm har snart tio år på nacken. Under pandemin ordnades den delvis utomhus och i stora utrymmen. Nu är man tillbaka i kyrkkällaren i Korsholms kyrka.

– Det är ett spännande utrymme med en lång korridor och många rum. Vi använder oss av de rum man sällan ser. Påskvandringen utspelar sig under 1700-talskällarvalv, det gör det hela speciellt, säger Rune Lindblom som är kaplan i Korsholms svenska församling.

Påskvandringen har fem stationer. Besökarna går i mindre grupper med en ledsagare.

– Vid varje station träffar man på en person som berättar vad som händer där. Vi börjar från palmsöndagens händelser när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, sedan kommer den sista måltiden, följt av Getsemane och korsfästelsen på Golgata. Allt utmynnar i den tomma graven.

Att det är vandringar under just påsken som blivit vanliga är inte så konstigt, anser han.

– Påsken har den mest dramatiska historien. Samma människor som ropade Hosianna ropar några dagar senare: Korsfäst! Vilken dramatisk båge alltså.

Rune Lindblom. Foto: KP-arkiv

Att vandra från station till station har sin funktion.

– Det är ett annorlunda sätt att förverkliga påskens händelser. I princip vet alla vad som hände under påsken, men det här är ett sätt att inte bara se och läsa utan uppleva. Det är charmen i det hela. Man blir själv en av dem som står där och ropar ”Korsfäst!”

Olika roller

Rune Lindblom har spelat flera olika roller de gånger han medverkat i påskvandringen.

– Jag har varit allt från ängeln som berättar att graven är tom, till den som spikar upp Jesus på korset.

Hans favoritstation varierar från år till år.

– Jag har sett många olika sätt att göra stationerna på. Den station som drabbar en mest handlar om hur det blev just det året. Ibland är det otroliga rollprestationer, så alla stationer har potential att bli den häftigaste, det vet man först efteråt.

Själv trivdes han lite otippat i rollen bland dem som korsfäste på Golgata.

– Jag tyckte om hur vi hade byggt upp Golgata det året. De två stora och dramatiska händelserna är egentligen korsfästelsen och uppståndelsen.

Påskvandringen kräver en hel del kläder och rekvisita, som delvis förnyas från år till år.

– I de mörka källarvalven har vi möjlighet att arrangera ljussättningen på lämpligt sätt, så plötsligt befinner man sig i Getsemane mitt i natten.

– Det behövs också en hel del frivilliga som exempelvis vandrar med grupperna.

Påskvandringen för allmänheten arrangeras på palmsöndagen efter gudstjänsten. Utöver det kommer flera skolgrupper och konfirmander att gå påskvandringen.

– För dagklubbs- och dagisbarn finns också en påskvandring utomhus sista veckan i mars, som är uppbyggd med dockor i fönstren i församlingsgården i Smedsby. Många äldre har uppskattat den också, säger Rune Lindblom.

Påskvandringen i källarvalven riktar sig till alla åldrar.

– Den passar alla, även om det kan vara lite mörkt och spännande för de minsta.

För närmare information om när påskvandringen ordnas och för vilka grupper kan du titta i annonseringen i Kyrkpressen!



Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00