Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.
Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.

Församlingarna i Helsingfors stänger lägergårdarna

lägerverksamhet.

Coronasituationen får församlingarna att stänga lägergårdarna åtminstone fram till årsskiftet – men Matteus församling ordnar läger på annat håll.

27.10.2020 kl. 14:38

På grund av den eskalerande epidemisituationen har Helsingforsförsamlingarnas beredskapsgrupp beslutat att stänga församlingarnas lägergårdar – Lekholmen, Kellokoski, Korpirauha, Lohiranta, Porkala och Kivisaari. Lägergårdarna hålls stängda från början av november till årets slut och beslutet innebär att sammanlagt 23 läger inhiberas.

Det är i synnerhet risken för smittspridning vid lång exponeringstid samt svårigheten att upprätthålla säkerhetsavstånd och använda munskydd under lägerförhållanden som lett till beslutet.

Veckoslutslägren är speciellt viktiga för barn och unga och församlingarna försöker nu ordna ersättande verksamhet. Trots stängningen av församlingarnas lägergårdar planerar Matteus församling att ordna lägerveckoslut. Det handlar om ett barnläger som på grund av stängningen av lägergårdarna flyttas till Matteus församlings egna utrymmen och om en weekend för hjälpledare som redan tidigare planerats in i församlingens utrymmen.

Den weekenden och planerad lägerverksamhet på andra lägergårdar än samfällighetens påverkas i nuläget inte. Lägerverksamheten för barn och unga är av stor vikt för hälsa och välmående, därför följer vi myndigheternas rekommendationer och ordnar läger i enlighet med dem så länge som vi får, säger Daniel Jakobsson, ungdomsarbetsledare i Matteus församling.

Vare sig Petrus eller Johannes församling påverkas av beslutet eftersom de inte har några läger inplanerade i höst.

– Men det är förstås supertråkigt för dem som påverkas, och som måste hitta andra utrymmen och arrangemang där det går att ordna säker verksamhet, säger ungdomsarbetsledare Nicolina Grönroos.

Uppdaterad 27.10 kl. 14:49 med kommentar från Johannes församling.

Uppdaterad 29.10 kl 08:44 med information från Petrus församling.

Erika Rönngård

Mari Leppänen

biskopsval. Stiftsdekanen Mari Leppänen har valts till ny biskop i Åbo ärkestift. Enligt det preliminära resultatet fick Leppänen 565 av de avgivna rösterna medan motkandidaten Jouni Lehikoinen 457 fick röster fick i valets andra omgång. 3.12.2020 kl. 14:53

jakobstad. Valet av församlingspedagog i Jakobstad svenska församling rivs inte upp. Församlingsrådet konstaterade i går att beredningen och beslutet gått korrekt till. 3.12.2020 kl. 13:41
I Nykarleby ordnas gudstjänst i kyrkorna under de närmaste veckorna – även om det inte är många som får vara med.

begränsningar. Från och med idag får maximalt 20 personer delta i offentliga tillställningar i Österbotten. – I vissa avseenden tvingas vi tänka om, men vi kan dela tro och hopp även om vi inte kan träffas fysiskt, säger Mia Anderssén-Löf, som är kyrkoherde i Nykarleby 2.12.2020 kl. 16:15
– Att jag pratar finska har vi använt som "partytrick" på diverse ungdomssamlingar och föräldraträffar, säger Daniel Jakobsson.

Kalender. Rikssvenska Daniel Jakobsson, som jobbar i Matteus församling i Helsingfors, bjuder frikostigt på sig själv så här i adventstid. I en virtuell språkbadskalender öppnar han kalenderluckor, läser det finska innehållet och försöker förstå budskapet. Och allt tog avstamp i ett stort misstag. 2.12.2020 kl. 11:59

adventskalender. För bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse var uppdraget att skapa en adventskalender lite av en dröm som gick i uppfyllelse. 2.12.2020 kl. 10:05
Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37
Slutet nått