Kontakta oss

E-post

Postadress
Kyrkpressen
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

Telefon
040-8316545

Prenumerationer och adressförändringar:
Vänd dig i första hand till din hemförsamling för till exempel adressförändringar, avbeställningar eller andra prenumerationsfrågor.

Om du har en privat prenumeration kan du kontakta prenumeration@kyrkpressen.fi.
Du kan också ringa 040-8316614.

Annonser
Ärenden som gäller annonser för församlingar:
040-8316614
Ärenden som gäller annonser för privatpersoner eller företag:
040-8316545

Läs mera under annonser.

Personal

Vi har också en mer utförlig kontaktlista.