Insändare

Här är en insändare.

Måste ni göra ett formulär, som leder insändarna hit?