Kalle Sällström jobbar som verksamhetsledare för Församlingsförbundet.
Kalle Sällström jobbar som verksamhetsledare för Församlingsförbundet.

Kom med och bygg kyrka!

FÖRSAMLINGSVAL.

Vad behövs för ett fungerande kyrkobygge? Kalle Sällström funderar kring vad som behövs för en levande gemenskap.

31.8.2022 kl. 06:00

HUR BYGGER man en kyrka? Med rödtegel tycker någon, med betong och glas föredrar någon annan, eller modernt och kolneutralt i trä, svarar en tredje. I Helsingfors har vi kyrkor i alla stilar och smaker. Men det behövs förstås mera för att bygga en kyrka i vidare bemärkelse, vi behöver personal och verksamhet, förvaltning och strukturer. Så vi har anställt präster, kantorer, sekreterare, diakoner, barnledare, vaktmästare, ungdomsledare, trädgårdsmästare, gravgrävare, med flera. Och vi ger dem uppgifter: grupper ska ledas, gudstjänster planeras, protokoll skrivas, läger hållas, körer dirigeras, och massor med andra uppgifter ska göras, stora och små, och någon behöver ta ansvar för dem.

BYGGET AV kyrkans förvaltning och struktur är en hel historia för sig. Vi har domkapitel, stift, prosterier, kyrkostyrelse, biskopsmöte, kyrkomöte, kyrkliga samfälligheter, kyrkoråd, kyrkofullmäktige, församlingsråd, kapellråd, kommittéer och delegationer. Och så ordnar vi församlingsval vart fjärde år för att fylla en del av dessa organ. I höst har du din chans att ställa upp i församlingsvalet om du gillar att diskutera och delta i möten!

NU HAR vi väl kommit ganska långt i vårt kyrkobygge kan någon tycka, vi har fina kyrkor, anställda som sköter en massa viktig verksamhet och en rigorös förvaltning som pricken över i:et. Men det är något som fattas. Allt det här är ännu bara ett skal, strukturer som finns som stöd och resurs för det som man på riktigt bygger en kyrka av – människor! Kyrkan är inte en byggnad, inte förvaltning eller verksamhet, inte ens de anställda – det är kyrkans medlemmar, människor som vill vara med, som söker mening, tröst, gemenskap med andra och med Gud.

KOM MED och bygg kyrka! Kom precis som du är! Berätta om vad du behöver, kan vi andra hjälpa med något? Vad vill du bidra med, vad tycker du om, vad är du bra på? Vad ger dig kraft i vardagen, vad ger dig hopp i mörkret, var känner du dig trygg? En kyrka som byggs av människor är en levande gemenskap som är öppen och inbjudande.

Kalle Sällström jobbar som verksamhetsledare för Församlingsförbundet.

Kalle Sällström