Sociala medier kan vara det bästa och ibland enda sättet att nå vissa människor.
Sociala medier kan vara det bästa och ibland enda sättet att nå vissa människor.

Some ett viktigt verktyg i kyrkan

sociala medier.

Kyrkan måste vara där människorna är. Också online. Att skapa meningsfullt innehåll kräver engagemang och satsning, men det är ett smidigt verktyg att nå ut till alla människor.

10.11.2021 kl. 13:19

– Målet är att varje Helsingforsbo åtminstone på något plan ska få lite andligt stöd och ta del av betydelsefullt innehåll på kyrkans sociala medie-kanaler, säger Outi Pippuri.

Hon är kommunikationsplanerare på Helsingfors kyrkliga samfällighet. Till hennes arbete hör bland annat att producera innehåll, att leda och initiera olika projekt inom kommunikationen samt att utbilda kyrkligt anställda i användning av sociala medier. Hon beskriver arbetet som mångsidigt och omfattande.

– Sociala medier är verkligen inget lätt jobb som bara ”görs av någon” lite med vänster hand. Det kräver tid, engagemang och satsning och eftersom människor i allmänhet är väldigt duktiga på att använda sociala medier behöver kyrkan också hålla en hög nivå.

Där människorna är

Varför behövs kyrkan på sociala medier och vilken roll har den? För Outi Pippuri är svaret självklart men har många sidor.

– Kyrkan måste vara där människorna är. Men innehållet måste också anpassas enligt målgrupp. Vi behöver ständigt fråga oss själva hurdan typs människor det är som vi betjänar, vad de behöver och vad de tycker är viktigt. Samtidigt är det viktigt att förstå att ett enda budskap inte kan nå alla och därför är det väldigt viktigt att vi är aktiva och mångsidiga.

Är ett möte online lika värdefullt som ett möte aniskte mot ansikte? Outi Pippuri vill inte ställa alternativen mot varandra utan snarare se dem som en helhet.

– Jag tror att den fysiska och virtuella världen stöder varandra. Jag skulle aldrig någonsin ersätta fysiska möten och bara köra allting virtuellt. Samtidigt finns det somliga människor som vi av olika orsaker bara kan nå online och då behöver vi se till att vi också gör det, säger hon.

Möjlighet att nå ut till flera

Tova Vikström är församlingssekreterare och informatör i Matteus församling. Hon ser många fördelar med att kyrkan finns på sociala medier.

– Det känns som att vi nått ut till fler människor under pandemin då olika evenemang enbart ordnats online. Det är också lägre tröskel att bara logga in och inte fysiskt behöva ta sig någonstans för att delta. Jag tror att möjligheten till anonymitet är ganska viktigt i dagens samhälle.

Även om inte allt material engagerar i form av kommentarer gläds Vikström över de små livstecknen.

– Bara det att någon gillat ett inlägg visar att vi nått fram och att någon sett det.
Finns det en risk att människor slutar komma då fler och fler evenemang ordnas online? Tova Vikström tror inte det.

– Jag tror snarare att det ökar mängden som deltar. De som vill träffas kommer oberoende att komma på plats för att träffas och via streaming har fler möjlighet att delta och kanske den vägen rentav hitta in i en gemenskap.

Vikström tror också att det i framtiden kommer att gå alltmer mot hybridevenemang där det är möjligt att delta både på plats och på distans.

– Fördelarna är förstås att fler människor kan delta men en möjlig nackdel är att det kräver en viss teknisk kompetens hos församlingarna. Allt kan inte hänga enbart på en enda person.

Sociala medier skapar känslor

Outi Pippuri har gång på gång överraskats av människors vilja att gå på djupet med svåra frågor som till exempel vad livets mening är.

– I den här polariserade världen finns också godhet och det är fint att se att det går att hålla en saklig diskussion även om man är av helt olika åsikt i olika frågor.

Hon betonar dock att sociala medier skapar känslor.

– Det är lite av en paradox. Vi vill ju att vårt material ska skapa reaktioner och leda till diskussioner. Samtidigt kan det slå över ibland och speciellt då är det viktigt att vi är närvarande och uppmärksamma.

Johan Myrskog