Hallå där Viivi Suonto!

diakoni.

Hon är ny diakon i Johannes församling och har skrivit ett brev till unga vuxna på församlingens område.

14.4.2021 kl. 09:00

– Min tro är viktig för mig, och därför valde jag att utbilda mig till diakon. Sedan januari är jag diakon med inriktning på unga vuxna. Jag tycker om människomötena och att det är ett mångsidigt arbete.

Johannes församling har nyss skickat ut ett brev till unga vuxna i åldern 18–29 år på församlingens område. I brevet ber man dem berätta vilken typ av verksamhet de skulle vilja ha. Brevet innehåller också information om församlingens samtalsstöd och möjligheten att få ekonomiskt stöd.

– Ungefär 25 procent av våra medlemmar tillhör den här åldersgruppen, och vi vill erbjuda dem mer verksamhet.

Erika Rönngård