Marianne Blom är frivillig som sjukhusvän.
Marianne Blom är frivillig som sjukhusvän.

”Kom, våga – det ger mer än det tar!”

esbo.

I början av året gör Esbo svenska församling en satsning på frivilligverksamheten. – Det har varit mycket meningsfullt, säger Marianne Blom, som är sjukhusvän.

9.1.2024 kl. 18:58

För Marianne Blom har frivilligverksamhet legat varmt om hjärtat i många år.

– Jag är sjukhusvän, det är det nyaste inom min frivilliga verksamhet i kyrkan.

Hon blev tillfrågad för cirka ett år sedan. Att vara sjukhusvän innebär att teamen går runt på avdelningar vid Esbo sjukhus.

– På varje avdelning finns en infodisk. Där får vi tips om vem vi kunde gå och träffa. Ibland blir det jättebra diskussioner, som går på djupet. Om det är någon som önskar en mer teologisk och religiös diskussion kan vi ordna med en präst.

– Ibland är det mera ytligt, vi träffas och pratar en stund.

Marianne Blom hoppas att också patienten får lite annat att tänka på än sin egen sjukdom just då.

– Jag tycker det är meningsfullt. Till alla som funderar på att komma säger jag bara: Våga – det ger mer än det tar!


Anställda har minskat märkbart

Heidi Jäntti, kaplan i Esbo svenska, säger att församlingen inte endast består av de anställda.

– Vi anställda finns inte till för vår egen skull utan för församlingens skull!

– Församlingen finns där medlemmarna finns, i tjänst för varandra.

– Dessutom har ju varje kristen och varje församlingsmedlem en uppgift att gå ut med glädjebudskapet. Det är ju det som hela julevangeliet handlar om, att herdarna lyssnade på ängelns ord, gick till stallet och därefter återvände till sitt dagliga arbete som herdar.

– Orsaken är densamma som i hela kyrkan: eftersom antalet anställda har minskat märkbart de tio senaste åren och trenden knappast kommer att vända, ökar behovet av frivilliga medarbetare för att församlingarnas utåtriktade verksamhet ska kunna fortsätta och upprätthållas.

Heidi Jäntti tror inte alls att Esbo svenska på något sätt är speciell med att satsa på frivilligarbete i dessa tider.

– Det gör nog varenda församling. De finska församlingarna har ett mycket digert och utbrett frivilligarbete jämfört med de svenska, men vi har ju självklart inte samma förutsättningar eftersom vi är så mycket färre, och många föreningar och frivilligorganisationer konkurrerar om samma människor.


Pop-up-projekt

Hur är det då om man vill vara frivillig, men inte vill binda sig för lång tid?

– Då kan man komma för ett mindre projekt, ett så kallat pop-up-projekt, ge en räckande hand och hjälpa med konkreta uppgifter. Min förhoppning är också att det skulle finnas verksamhet som går över generationsklyftorna, säger Marianne Blom.INFO:

– Den 25 januari och den 8 februari kl. 18–20 ordnas det två infokvällar som samtidigt är fortbildningskvällar i Alberga kyrkas församlingssal.

– Den ena kvällen (25 januari) ordnas för dem som har intresse att ge en räckande hand och hjälpa med konkreta uppgifter.

– Den andra kvällen (8 februari) är för dem som vill hjälpa med att vara stöd, samtalsvän och sjukhusvän och vågar ge sig in i ett möte med människor (vuxna som redan har en del livserfarenhet).

Text och foto: Christa Mickelsson