Manda Karlsson (till vänster) och Heidi Åberg vill att kursen ska 
bemöta den oro som kan finnas inför både förlossningen och omställningen att bli förälder.
Manda Karlsson (till vänster) och Heidi Åberg vill att kursen ska bemöta den oro som kan finnas inför både förlossningen och omställningen att bli förälder.

"Att vänta barn är ett så pass viktigt livsskede att vi vill bemöta det"

vanda.

Det erbjuds ingen svensk föräldraförberedelsekurs i Vanda, och rundturerna på BB för blivande föräldrar har bantats bort. Nu kommer församlingen in i bilden och ordnar kurs med inbjudna proffs.

22.2.2023 kl. 22:14

Under tre lördagar i vår hålls en kurs i Vanda för blivande föräldrar. Arrangör är Vanda svenska församling.

– Vi har planerat kursen så att den blir en kombination av mental och fysisk förberedelse. Vid diskussion med rådgivningspersonal har det framkommit att föräldrar kan vara rätt ensamma inför den här livsförändringen. Målet är att stöda familjens välmående på ett helhetsomfattande sätt, säger Heidi Åberg som är musikledare i Vanda svenska församling med barn- och familjearbete som ansvarsområde.

Hennes kollega Manda Karlsson är förvaltningssekreterare. Hon anställdes redan när kursen var planerad. Men att hon råkar ha en barnmorskeutbildning i bagaget är inte helt fel i sammanhanget. Det bidrar till både sakkunskap och ett kontaktnät hon kan använda sig av när kursledare bjuds in.

– Som barnmorska har jag sett att många är oroliga inför förlossningarna. De vanligaste orosmomenten måste vi bemöta, säger Manda Karlsson.

Blivande föräldrar oroar sig för om de ska få plats på ett sjukhus nära hemmet, konstaterar hon.

– En annan rädsla är att förlora kontrollen i förlossningsskedet och en tredje rädsla handlar om hur man ska lyckas bemöta smärtan, säger Manda Karlsson.

De här orosmomenten kommer att bemötas under kursen som är indelad så att en kursgång behandlar förlossningens fysiologi, en annan tar upp den psykiska delen och livsomställningen, och under en av träffarna lärs metoden ”Föda utan rädsla” ut av en utbildad ledare.

– Metoden är mycket konkret och ger tips om hur man bemöter smärta, exempelvis med hjälp av andnings- och avslappningsövningar, säger Karlsson.

– Under kursen finns det också möjlighet att möta tankar och känslor kring livsomställningen och förlossningen både via diskussion och små skrivövningar. Var och en kan också skissa upp stödjande faktorer under babyåret. Övningarna baserar sig på materialet i kursen ”Odotuksen sävyt”, som jag gått utbildning i, säger Åberg.

– Vi kommer också att ha en inbjuden barnmorska som visar bilder och videomaterial från Kvinnokliniken, och en barnmorska som är specialiserad på förlossningsrädsla, säger Karlsson.

Församlingen fångar upp

Det ordnas inte längre rundturer på förlossningssjukhusen för blivande föräldrar, och vissa rådgivningsmottagningar har av ekonomiska skäl dragit in på förberedelsekurserna för väntande föräldrar.

– I Vanda erbjuds ingen kurs på svenska. Vissa går den finska utbildningen och andra går igenom det man behöver veta individuellt, men då missar man hela kamratstödet som en grupp kan ge, påpekar Karlsson.

Heidi Åberg motiverar varför församlingen satsar på just förlossningsförberedelse.

– Tanken är att vi församlingsanställda ska möta människor regelbundet i olika livsskeden. Det är en medlemsstrategi att försöka svara på de behov som finns i samhället. Och att vänta barn är ett så pass viktigt livsskede att vi vill bemöta det, säger Åberg.

– Tanken är att det ska vara lågtröskelverksamhet. Tack vare kursen har deltagarna åtminstone då träffat två församlingsanställda och då är det kanske enklare att ta kontakt framöver, säger Karlsson.

– Vi välkomnar också deltagarna till församlingens verksamhet, men det är inte vårt primära fokus, utan att helt enkelt möta människor i den livssituation de är, säger Åberg.

– Trygghet är ett ledord under kursen, och att man ska få tro på sig själv när man gått vår kurs, säger Karlsson.

FÖRBEREDELSEKURS

  • Kursen hålls tre lördagar i vår: 1.4, 22.4 och 6.5 kl. 13–16.
  • Platsen är Helsinggård, Konungsvägen 2 i Dickursby.
  • Du måste inte vara Vandabo eller församlingsmedlem för att vara med. Och du måste inte
    heller vara förstföderska.
  • Det bjuds på ett mellanmål under dagen.
  • Kursen är kostnadsfri. Du kan också delta endast de gånger du själv väljer.
  • Anmäl gärna intresse till Heidi Åberg på heidi.aberg@evl.fi eller tfn 040 480 1088.
  • Mer info på www.vandasvenskaforsamling.fi inom kort.