Kjell Storgeust är ekonomichef med många olika uppgifter på sitt bord. Foto: Patric Sjölander
Kjell Storgeust är ekonomichef med många olika uppgifter på sitt bord. Foto: Patric Sjölander

Arbetet blir aldrig ensidigt, säger ekonomichef Kjell Storgeust

NÄRPES.

År 1989 kom han in på ett vikariat i församlingen. I dag har Kjell Storgeust arbetat i över 30 år med församlingsekonomin i Närpes.

1.9.2022 kl. 11:13

– Det är ett mångsidigt jobb! säger Kjell Storgeust om sitt arbete som ekonomichef i församlingen.

Ekonomi- och personalförvaltningen ligger på hans bord, men ibland kan övriga uppdrag rentav ta mer av hans tid.

– Jag får arbeta också med allt möjligt praktiskt inriktat, som skogar och fastigheter.

Det har han ingenting emot. Han trivs med att vara engagerad i byggnadsprojekt. ”Det ger synligt resultat!” konstaterar han.

– Vi har haft många stora renoveringsprojekt och det har varit något på gång hela tiden.

Och projekten tar inte slut. Församlingens kyrkor börjar vara genomgångna, men renoveringsbehov finns till exempel i Pörtom församlingshem.

En möjlighet som gavs

Till en början var det inte ett arbetsliv som församlingsekonom Kjell Storgeust såg framför sig efter studierna i privaträtt och nationalekonomi vid Åbo Akademi. När han ramlade in på ett vikariat i församlingen tänkte han att det skulle vara fråga om en kortare tid innan han drog vidare till annat. Men så småningom fick han fast jobb, och sedan har han stannat.

– Det var en möjlighet som gavs. Ansökningarna till andra jobb har alla blivit på datorns hårddisk.

Från knatter på skrivmaskin till en digital vardag

Det har hunnit hända mycket under hans drygt 30 år i församlingen. De tre församlingarna som först bildade en samfällighet har slagits ihop, och arbetsmetoder och -system har förändrats. Den tekniska utvecklingen har varit påtaglig.

– Till en början skrev jag protokollen på en gammal skrivmaskin. När jag fick en elektrisk skrivmaskin med korrigeringsband kändes det redan som om det gått framåt.

Löneräkningen sköttes på stora blanketter, och lönekorten var på papper.

– Allt var mera tidskrävande och krävde större matematik.

Han är glad över att den tekniska utvecklingen också ger snabbare möjligheter till kommunikation.

– Man säger ofta att beslutsprocessen är långsam i kyrkan, men de tekniska hjälpmedlen ger möjlighet till att ta kontakt med folk och få ut informationen mycket smidigare.

En av de största förändringarna under den tid Kjell Storgeust arbetat är att Kyrkans servicecentral Kipa har tagit över många funktioner. Kjell Storgeust är skeptisk. Han tycker att Kipa är för dyrt och komplicerat.

– Om man får vara lite kritisk tycker jag att kyrkan skaffat alltför stora system. För gravvårdsfondbokföringen använder vi till exempel ett gratisprogram, som fungerar fullt tillräckligt.

På fritiden vill Kjell Storgeust helst hålla sig långt från allt pappersarbete. Då är det skärivistelse och enkel skogsröjning som lockar mest. Sportintresset har lett till att han har varit engagerad i olika servicefunktioner vid fotbollsplanen.

– Motorcykeln hör också till de trevligaste intressena. Det ger en annan känsla av att uppleva omgivningen och naturen än när man kör bil.

Vad är det mest givande i ditt arbete?

– Jag tycker att vi har kunnat åstadkomma mycket trots en jämförelsevis låg kyrkoskattesats. Fastän medlemsantalet har minskat har vi lyckats upprätthålla både verksamhet och fastigheter. Det ser jag som positivt!

Kjell Storgeust

Bor: Töjby, Närpes.

Är: Ekonomichef i Närpes församling.

Familj: Fru och två barn, 21 och 24 år.

På fritiden: Skärgårdsliv, skogsröjning, idrotts- och motorcykelintresse.

PIAN WISTBACKA