Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.
Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.

Vi får inte manipulera

vanda.

Församlingen har kontaktat personer över 70 år för att kolla om de behöver hjälp i coronatider. – De flesta har tackat, en del har blivit verkligt arga.

17.6.2020 kl. 15:05

Församlingarna i Vanda ville ringa upp alla församlingsbor över 70 år i och med det undantagstillstånd coronaviruset orsakat.

Man måste vara mycket försiktig när man tar kontakt genom uppsökande verksamhet från församlingens sida, anser församlingspastor Jarmo Juntumaa. Han har ringt upp ett sextiotal äldre personer, och sammanlagt har cirka 130 personer kontaktats från Vanda svenska församling.

– Man måste vara tydlig med varifrån man ringer och varför man ringer.

Sina samtal har han inlett med att säga: Vi i församlingen tar kontakt på grund av coronatiderna och vi undrar bara hur ni mår, och om ni har några problem ni skulle behöva hjälp med?

De allra flesta har reagerat positivt.

– De har tackat för att vi tagit kontakt. Det verkar vara så att ju äldre man är, desto tacksammare är man, säger Juntumaa.

– Men en del blev verkligt arga och förstod inte varför vi tog kontakt. En slängde till exempel på luren innan jag hann förklara närmare vad det handlade om. En del är kanske rädda.

Några själavårdande samtal uppstod också ibland.

– De teman som oftast kommer upp är ensamhet, och att man inte kunnat träffa barn och barnbarn. Sjukdomar berättar de också om, och en del är bekymrade över bristen på pengar.

Men faktisk hjälp var det inte så många som behövde.

– De flesta har barn, vänner eller släktingar som hjälper dem. Jag skulle säga att 90 procent, kanske mer, mår ganska bra.

Jarmo Juntumaa vikarierar i Vanda svenska församling, men har passerat 70 och är egentligen pensionär.

– Det har varit en utmanande tid att jobba i och med att jag ju själv också tillhör riskgruppen. Vi har fått forma mitt jobb från dag till dag.

En öppen attityd är viktig

Jarmo Juntumaa tror att en del tänker att kyrkan vill komma och säga hur saker och ting ska vara.

– När vi umgås med människor är det prästernas och församlingsarbetarnas uppgift att vara öppna och inte manipulera någon. Vi måste försöka hitta det psykologiskt och etiskt bästa sättet att möta människor. Jag hoppas kyrkan blir bättre på det här hela tiden.

Kyrkan har använt makt felaktigt tidigare, säger han.

Många äldre har erfarenhet av att kyrkan dömer eller vill straffa sådana som inte tror på rätt sätt. Men de som tror på ett kristet sätt måste vara öppna för alla människor. Kyrkan får inte göra skillnad på människor, beroende på om de är troende på ett annat sätt, inte hör till kyrkan eller är ateister. Vi är alla bara människor. Gud är alltings skapare, därför ska vi inte göra sådana skillnader.

Om man har ett behov av att prata är det viktigt att ta kontakt med församlingen, anser han.

– Kyrkan är i princip alltid öppen, den är inte en tjänstemannaorganisation. Vår uppgift är att lyssna och att hjälpa människor att bilda sig en egen åsikt eller att själva komma fram till en lösning på ett problem.


Om du vill prata!

  • Om du har behov av att prata kan du ringa till följande nummer som är gemensamt för församlingarna i Vanda: 09 830 6699 mellan kl. 13 och 18.
  • Du kan prata finska eller svenska, ditt samtal vidarebefordras till rätt person.
Ulrika Hansson

Dofterna gör att vi inte bara minns, vi återupplever, skriver Johanna Boholm-Saarinen.

Kolumn. Johanna Boholm-Saarinen är tacksam för att det alltid, oberoende av vad som händer i livet, finns hundlokor och häggar, sandvägar och skogsdungar. 18.6.2020 kl. 13:42
Magnus Sundman vid hemkyrkan i Pargas. På kyrkogården kan man bekanta sig med många bekanta namn. Finlands första ärkebiskop, Jacob Tengström, har ett gravkapell,

Väståboland. Vi har inte så många borgar och slott i Finland – men kyrkor har vi. Guiden Magnus Sundman ser Finlands historia passera i skärgårdens kyrkor. 18.6.2020 kl. 13:36
Jona Granlund jobbar som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling.

Kolumn. "Livet är bäverfärgat teddytyg med neongröna spikes" 17.6.2020 kl. 14:57
Elefteria Apostolidou vill att ungdomarna ska få både gemenskap och upplevelser under undervisningsveckan.

Borgå. Inte ens coronaviruset kan hindra ungdomar från att bli konfirmander. I Borgå kombinerar man en undervisningsvecka med kortare läger. 17.6.2020 kl. 14:47
Munsala kyrka är Ulf Sundsténs hemmaplan. Här började han tjäna kyrkan som treåring. Här går han också i pension.

Pensionär. Han är fjärde generationens församlingstjänare i Munsala. Nu går Ulf Sundstén i pension från jobbet som kaplan i kapellförsamlingen. 17.6.2020 kl. 01:00
Altartavlorna tas ur sina ramar för att rengöras och restaureras.

Kristinestad. Ett tiotal arbetare krävdes för den första och kanske största utmaningen i konserveringsprocessen: att få ner altartavlorna från väggen i Kristinestads kyrka. 17.6.2020 kl. 09:19
Sommarstugan i Molpe kallar Ebba Carling Oasen, ett namn som säger vad den här platsen betyder för henne.

livsberättelse. Hon började sitt arbetsliv som missionär, fortsatte som rektor för medborgarinstitutet, och slöt cirkeln som diakon. Åren i Kongo och broderns sjukdom är två saker Ebba Carling kan se präglat hennes liv. 17.6.2020 kl. 09:04
Frank Isaksson är församlingsarbetare i Petalax och Bergö församlingar.

Kolumn. "Det var fantastiskt tyckte jag, att det som hade varit obrukbart och dött hade kunnat förvandlas till ett så fint ställe." 17.6.2020 kl. 09:04
Estrid Hjorth skulle ha velat krama om alla människor som samlades i kyrkan.

kvevlax. – När jag gick uppför kyrkgången tänkte jag: tack gode Gud för att det åter får öppnas kyrkdörrar och folk får samlas. 17.6.2020 kl. 08:33
Från mars till maj. Det började med en telefon på ett stativ och slutade med en hel station med teknisk utrustning.

kvevlax. De fick upptäcka vad en låg tröskel kan göra. I Kvevlax församling är planen att fortsätta strömma gudstjänster också när kyrkan öppnat för gudstjänstbesökare. 17.6.2020 kl. 08:31
Slutet nått