Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.
Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.

Vi får inte manipulera

vanda.

Församlingen har kontaktat personer över 70 år för att kolla om de behöver hjälp i coronatider. – De flesta har tackat, en del har blivit verkligt arga.

17.6.2020 kl. 15:05

Församlingarna i Vanda ville ringa upp alla församlingsbor över 70 år i och med det undantagstillstånd coronaviruset orsakat.

Man måste vara mycket försiktig när man tar kontakt genom uppsökande verksamhet från församlingens sida, anser församlingspastor Jarmo Juntumaa. Han har ringt upp ett sextiotal äldre personer, och sammanlagt har cirka 130 personer kontaktats från Vanda svenska församling.

– Man måste vara tydlig med varifrån man ringer och varför man ringer.

Sina samtal har han inlett med att säga: Vi i församlingen tar kontakt på grund av coronatiderna och vi undrar bara hur ni mår, och om ni har några problem ni skulle behöva hjälp med?

De allra flesta har reagerat positivt.

– De har tackat för att vi tagit kontakt. Det verkar vara så att ju äldre man är, desto tacksammare är man, säger Juntumaa.

– Men en del blev verkligt arga och förstod inte varför vi tog kontakt. En slängde till exempel på luren innan jag hann förklara närmare vad det handlade om. En del är kanske rädda.

Några själavårdande samtal uppstod också ibland.

– De teman som oftast kommer upp är ensamhet, och att man inte kunnat träffa barn och barnbarn. Sjukdomar berättar de också om, och en del är bekymrade över bristen på pengar.

Men faktisk hjälp var det inte så många som behövde.

– De flesta har barn, vänner eller släktingar som hjälper dem. Jag skulle säga att 90 procent, kanske mer, mår ganska bra.

Jarmo Juntumaa vikarierar i Vanda svenska församling, men har passerat 70 och är egentligen pensionär.

– Det har varit en utmanande tid att jobba i och med att jag ju själv också tillhör riskgruppen. Vi har fått forma mitt jobb från dag till dag.

En öppen attityd är viktig

Jarmo Juntumaa tror att en del tänker att kyrkan vill komma och säga hur saker och ting ska vara.

– När vi umgås med människor är det prästernas och församlingsarbetarnas uppgift att vara öppna och inte manipulera någon. Vi måste försöka hitta det psykologiskt och etiskt bästa sättet att möta människor. Jag hoppas kyrkan blir bättre på det här hela tiden.

Kyrkan har använt makt felaktigt tidigare, säger han.

Många äldre har erfarenhet av att kyrkan dömer eller vill straffa sådana som inte tror på rätt sätt. Men de som tror på ett kristet sätt måste vara öppna för alla människor. Kyrkan får inte göra skillnad på människor, beroende på om de är troende på ett annat sätt, inte hör till kyrkan eller är ateister. Vi är alla bara människor. Gud är alltings skapare, därför ska vi inte göra sådana skillnader.

Om man har ett behov av att prata är det viktigt att ta kontakt med församlingen, anser han.

– Kyrkan är i princip alltid öppen, den är inte en tjänstemannaorganisation. Vår uppgift är att lyssna och att hjälpa människor att bilda sig en egen åsikt eller att själva komma fram till en lösning på ett problem.


Om du vill prata!

  • Om du har behov av att prata kan du ringa till följande nummer som är gemensamt för församlingarna i Vanda: 09 830 6699 mellan kl. 13 och 18.
  • Du kan prata finska eller svenska, ditt samtal vidarebefordras till rätt person.
Ulrika Hansson

Johan Eklöf är pensionerad kyrkoherde. Han bor i Lappfjärd och sysslar gärna med flyktingarbete och smågruppsverksamhet.

Kolumn. Någon gång när det har varit riktigt rörigt har jag på skämt tänkt att det inte skulle vara så dumt att få ett fängelsestraff. Vad skönt att bara få vila sig i sin cell och hinna läsa så mycket man vill! skriver Johan Eklöf. 25.11.2020 kl. 19:51
Frank Hydén gjorde 22 skisser för dopträdet i Korsnäs kyrka.

korsnäs. Han sköter församlingens fastigheter och är med på förrättningar. Vid sidan av jobbet är församlingsmästare Frank Hydén känd för sina realistiska tecknade porträtt, och dopträdet i kyrkan är hans design. 25.11.2020 kl. 19:46
Fredrik Kass är kyrkoherde i Kvevlax församling.

Kolumn. Just nu är jag på väg att trycka in pausknappen för några dagar. En årlig retreat har för mig blivit något av ett måste, skriver Fredrik Kass. 25.11.2020 kl. 19:38
Dagklubbsbarnen pysslar till sin lucka i julkalendern.

Solf. Husen kring Stundars och församlingen förvandlas i december till en stor julkalender. Den ska skapa julstämning och gemenskap i byn. 25.11.2020 kl. 19:33

kvevlax. Barnen får leka och föräldrarna umgås kring en kopp kaffe. I föräldra-barngruppen kan familjer knyta kontakter till andra i samma livssituation. 25.11.2020 kl. 19:27
Tuuli Lempa, maken Jukka och döttrarna Siiri och Helmi deltog i familjekvällen som ordnades i församlingen i stället för familjelägret som inhiberades.

Åbo. Tuuli Lempa och hennes familj är trogna deltagare på familjelägren i Åbo svenska församling. Det som lockar är möjligheten att träffa andra barnfamiljer, bra program och andlighet på ett naturligt sätt. 25.11.2020 kl. 15:36
Harry Sanfrid Backström är kyrkoherde i Väst­åbolands svenska församling.

Kolumn. "Jag planterade några äppelträd vid vårt hus i Österbotten." 25.11.2020 kl. 15:30
Jussi Meriluoto
(till höger) värnar om den informella kontakten till församlingsmedlemmarna,
här en pratstund med Janne Gröning

Väståboland. Jussi Meriluoto forskar i blågröna alger. Men han är också kaplanen som sköter prästuppgifter, umgås med folk i byn, och tömmer musfällor i kyrkan. – Det här är ett konkret samhälle, säger han. 25.11.2020 kl. 15:21
Gunvor Haddas är informatör i Borgå svenska
domkyrkoförsamling.

Kolumn. "Jag kommer just upp på mitt kontor då min telefon ringer. Det är en kollega som har tråkiga nyheter." 25.11.2020 kl. 15:16
Claus Ståhlberg säger att han knappast hade jobbat som präst i dag om han stött på bestämda åsikter om hur han måste tro.

Borgå. Claus Ståhlberg pratar gärna om tro och vetenskap med konfirmander. – Vetenskapen består av en hel drös med religiösa människor. 25.11.2020 kl. 15:12
Slutet nått