Elefteria Apostolidou vill att ungdomarna ska få både gemenskap och upplevelser under undervisningsveckan.
Elefteria Apostolidou vill att ungdomarna ska få både gemenskap och upplevelser under undervisningsveckan.

Nu vågar vi le igen!

Borgå.

Inte ens coronaviruset kan hindra ungdomar från att bli konfirmander. I Borgå kombinerar man en undervisningsvecka med kortare läger.

17.6.2020 kl. 14:47

Det är viktigt att skriftskolan ändå blir av, att inte allt inhiberas, säger församlingspastor Elefteria Apostolidou.

Under juni och juli samlas konfirmandgrupperna i Borgå för att få både närundervisning och uppgifter som görs på distans. Det är en intensiv vecka.

– Kyrkolagen förutsätter att de lär sig vissa saker, och vi måste se till att de får den här kunskapen. Men vi försöker få distansdagarna att också vara upplevelsebaserade, bland annat tack vare videor. Vi kan inte bara kasta kunskaper på dem, utan i stället uppmuntra dem till att söka kunskap och grubbla tillsammans.

Församlingsanställda gjorde en gallup bland konfirmander och hjälpledare på Instagram, om vilket upplägg de skulle gilla under distansundervisningsdagarna.

– Där fick vi ganska bra svar som visade vad de skulle vilja ha.

Borgå kommer att ha cirka 170 konfirmander i år, och fem olika grupper ska få sin undervisning på sommaren. Under undervisningsveckan samlas en del i domprostgården och en del i församlingshemmet.

– Ungdomarna samarbetar så bra och uppför sig jättefint. De tar det lugnt och har inte heller ifrågasatt avstånden vi måste ha på grund av coronan. De är jättefina konfirmander, säger Apostolidou.

På grund av coronaviruset finns flaskor med handdesinficeringsmedel utplacerade både här och där, inte fler än två ungdomar delar samma bord i matsalen och i lekar försöker man undvika närkontakt.

– Det är annorlunda, men det blir säkert bra. När man har erfarenhet och vet hur det kunde vara är det lätt att jämföra och fastna i det, men vi borde inte göra det för då går lätt något värdefullt förlorat.

Apostolidou har tidigare jobbat på finska. Det här är första skriftskolan hon håller i domkyrkoförsamlingen, och hennes första sommar som präst.

– Det känns spännande. Det här är verkligen något vi alla gör för allra första gången. Vi är i samma båt, och det är ganska tröstande. Vi får tillsammans upptäcka hur det blir och alla känslor är tillåtna.

Kortare läger i sommar

I månadsskiftet juli och augusti ordnas fem kortare konfirmandläger med tre nätter borta, på Emsalö och Pellinge. I relation till undervisningsveckan, som innebär många avbrott och endast en gemensam måltid om dagen, har läger sina föredelar.

– På läger delar man liv. Det är en bubbla där man kan fokusera på stunden. Det är gemenskap och att lära känna varandra. Jesus har lovat att vara med på ett särskilt sätt där två eller tre är samlade, den upplevelsen blir starkare under ett läger, säger Apostolidou.

Planeringsmötena inför skriftskolan har varit många och långa.

– Men nu är vi så här långt och nu vågar vi le!

Ulrika Hansson

Dofterna gör att vi inte bara minns, vi återupplever, skriver Johanna Boholm-Saarinen.

Kolumn. Johanna Boholm-Saarinen är tacksam för att det alltid, oberoende av vad som händer i livet, finns hundlokor och häggar, sandvägar och skogsdungar. 18.6.2020 kl. 13:42
Magnus Sundman vid hemkyrkan i Pargas. På kyrkogården kan man bekanta sig med många bekanta namn. Finlands första ärkebiskop, Jacob Tengström, har ett gravkapell,

Väståboland. Vi har inte så många borgar och slott i Finland – men kyrkor har vi. Guiden Magnus Sundman ser Finlands historia passera i skärgårdens kyrkor. 18.6.2020 kl. 13:36
Jarmo Juntumaa har finska som modersmål, men pratar svenska efter att ha jobbat tjugo år i finska församlingen i Stockholm.

vanda. Församlingen har kontaktat personer över 70 år för att kolla om de behöver hjälp i coronatider. – De flesta har tackat, en del har blivit verkligt arga. 17.6.2020 kl. 15:05
Jona Granlund jobbar som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling.

Kolumn. "Livet är bäverfärgat teddytyg med neongröna spikes" 17.6.2020 kl. 14:57
Munsala kyrka är Ulf Sundsténs hemmaplan. Här började han tjäna kyrkan som treåring. Här går han också i pension.

Pensionär. Han är fjärde generationens församlingstjänare i Munsala. Nu går Ulf Sundstén i pension från jobbet som kaplan i kapellförsamlingen. 17.6.2020 kl. 01:00
Altartavlorna tas ur sina ramar för att rengöras och restaureras.

Kristinestad. Ett tiotal arbetare krävdes för den första och kanske största utmaningen i konserveringsprocessen: att få ner altartavlorna från väggen i Kristinestads kyrka. 17.6.2020 kl. 09:19
Sommarstugan i Molpe kallar Ebba Carling Oasen, ett namn som säger vad den här platsen betyder för henne.

livsberättelse. Hon började sitt arbetsliv som missionär, fortsatte som rektor för medborgarinstitutet, och slöt cirkeln som diakon. Åren i Kongo och broderns sjukdom är två saker Ebba Carling kan se präglat hennes liv. 17.6.2020 kl. 09:04
Frank Isaksson är församlingsarbetare i Petalax och Bergö församlingar.

Kolumn. "Det var fantastiskt tyckte jag, att det som hade varit obrukbart och dött hade kunnat förvandlas till ett så fint ställe." 17.6.2020 kl. 09:04
Estrid Hjorth skulle ha velat krama om alla människor som samlades i kyrkan.

kvevlax. – När jag gick uppför kyrkgången tänkte jag: tack gode Gud för att det åter får öppnas kyrkdörrar och folk får samlas. 17.6.2020 kl. 08:33
Från mars till maj. Det började med en telefon på ett stativ och slutade med en hel station med teknisk utrustning.

kvevlax. De fick upptäcka vad en låg tröskel kan göra. I Kvevlax församling är planen att fortsätta strömma gudstjänster också när kyrkan öppnat för gudstjänstbesökare. 17.6.2020 kl. 08:31
Slutet nått