Fred handlar om hur vi bemöter varandra trots att vi är av olika åsikt, säger Sarah Tiainen.
Fred handlar om hur vi bemöter varandra trots att vi är av olika åsikt, säger Sarah Tiainen.

"Om man är i konflikt med sig själv har man själv svårt att möta andra med fred och frid"

Helsingfors.

I Helsingfors firas Ekumeniska ansvarsveckan bland annat med en bönekväll och en konsert i slutet av oktober. – Fred börjar med att se sig i spegeln.

9.10.2023 kl. 12:22

Ekumeniska ansvarsveckan är en kampanj som koordineras av Ekumeniska rådet, och tanken är att få människor att fundera över hur de kan leva hållbart och ansvarsfullt gentemot andra människor och skapelsen.

– Årets tema är ”helig fred”. Där går vi in och ser vad vi utifrån vår kristna trosuppfattning kan bidra med för att bygga fred. Då tänker vi för det första på freden mellan oss själva och Gud – den inre friden – och funderar sedan på hur vi utifrån den freden och friden förhåller oss till våra medmänniskor, säger Sarah Tiainen, som är Ansvarsveckans koordinator.

– Sedan finns ju också det som vi tänker på som ”samhällsfred” och sedan ännu fred på världsnivå.

Hon tänker på att det sedan 1,5 år tillbaka pågår ett krig i Europa.

– Det påverkar oss alla, och många gånger kan man känna sig hjälplös, handfallen och maktlös. Men det finns små saker vi kan göra för att skapa fred i våra egna cirklar och bilda ringar på vattnet.


Hitta sådana som tänker lika

Sarah Tiainen tipsar om att det finns mycket material på Ansvarsveckans hemsida, exempelvis andakter och videomeddelanden från ungdomar från olika håll i Europa, som delar sina tankar kring fred.

– Jag uppmuntrar alla att sätta sig ner med likasinnade och fundera på vad ni kunde göra. Vill du ordna en fredskonsert eller kanske en fredsdemonstration? Vi kommer också att utbilda fredsambassadörer, som får lära sig hur man kan medla i olika krissituationer i vardagen, berättar Sarah Tiainen.

Hon tänker på att de som engagerat sig i Ansvarsveckan ofta haft ganska hög medelålder.

– Jag skulle gärna kasta bollen till ungdomar och ungdomsarbetsledare. Ungdomar har många bra tankar om hur man kan förmedla fred.


Hur agerar du själv?

– Jag tänker att fred ju inte handlar om att vi alltid är av samma åsikt utan om hur vi bemöter varandra trots att vi är av olika åsikt. Att vi talar till varandra respektfullt, både ansikte mot ansikte och på sociala medier. Vad gör vi i stunden, när det hettar till? Håller vi oss till saken? Allt börjar med någon slags inre frid. Om man är i konflikt med sig själv har man själv svårt att möta andra med fred och frid.

Det är inte så lätt alla gånger.

– Jag är metodist, och Ukrainas och Moldaviens årskonferenser, samfund, lyder under vårt biskopsområde. Vi har personlig kontakt med folk som är i krig hela tiden. När mina kollegor i Ukraina ber för fred ber de inte bara för fred utan för seger.

Hon tycker det är jätteviktigt att vi framför allt lyssnar väldigt mycket på dem som drabbas.

– Det gäller för oss i väst som förmedlar fred mellan olika krigande parter att inse att lösningen finns hos dem själva, men vi behöver kanske skapa en förutsättning för att det ska ske.

Fred börjar med var och en av oss.

– Jag tänker på Michael Jacksons låt Man in the mirror. Det är där det börjar: Att man tittar sig själv i spegeln allra först.

Text: Sofia Torvalds