Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.
Maria Repo-Rostedt, Helene Liljeström och Markus Kartano uppmanar oss att vila i steget och odla långsamhetens kultur i sommar.

"Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt"

pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring är populärt. Mobilapplikationen Citynomadi hjälper vandraren hitta lugnet.

17.5.2023 kl. 08:00

– När jag ger mig ut på vandring lämnar jag vardagslivet och mina roller hemma. På vägen är jag bara mig själv och det hjälper mig att se vem jag är och att hitta min djupaste längtan.

Så beskriver församlingspastor Maria Repo-Rostedt hur det känns att ge sig ut på pilgrimsvandring. Tillsammans med Helene Liljeström, tf kyrkoherde med många kilometer pilgrimsled bakom sig, och webbprästen Markus Kartano, som bland annat jobbar med pilgrimsapplikationer för mobilen, befinner vi oss på en improviserad pilgrimsfärd runt Tölöviken i Helsingfors.

– Här borde vi absolut dra upp en pilgrimsled som man kunde följa med hjälp av mobilen, säger Kartano och genast börjar sällskapet spotta ur sig idéer för möjliga rastplatser och meditationsteman mitt i centrala Helsingfors. Man enas om att Medborgarplatsen är en utmärkt startpunkt eftersom pilgrimer inte vandrar i en bubbla utan ser och bryr sig om varandra längs med vägen.

– Pilgrimen går, men går inte förbi, säger Helene Liljeström som bland annat vandrat till Santiago de Compostela och många nordiska pilgrimsleder. Med tiden har det blivit en del av hennes identitet: en gång pilgrim alltid pilgrim. Samtidigt påminner hon om att det inte finns någon perfekt pilgrimsled eller vandringstil.

– Man får skavsår, det händer saker. Vandringen är en bild av livet och livet är inte perfekt. Men det finns inte heller några regler för hurdan en vandring måste vara, det finns inget koncept eller ett enda rätt sätt. Lyssna på dig själv när du ger dig ut på vägen, säger Liljeström.
Vart är alla på väg?

Stiftets jubileumsvandring är fullbokad och det ploppar upp nya vandringsleder över hela landet. Varför?

– Jag tror att det är en motreaktion mot all stress vi upplever i dag. Istället för att ha bråttom tar man sig framåt i lugnt tempo, i enkelhet, i takt med sig själv och naturen, säger Maria Repo-Rostedt.

Många vandrare har en tydlig fråga eller ett val framför sig, som de hoppas få klarhet i under pilgrimsvandringen. Andra söker stillhet och en möjlighet att öppna sig för Gud, för en djupare andlighet eller för att lära känna sig själva.

– Om du vill kan du lyssna på texter, korta meditationer med mera, på de rutter som hittas via appen Citynomadi. Det finns också häften med skrivna texter längs en del rutter, så man måste inte gå med telefonen i handen ifall den stör, säger Markus Kartano men tillägger att telefonapplikationen kanske ändå kan vara bra för den som inte har så bra lokalsinne.

– Som en Google Maps för pilgrimer.

Pilgrimslederna som hittas via appen ligger på Fölisön, i Nybonas, Noux m.fl. På Svartholmen, som ligger intill Fölisön, finns också en svensk vandring riktad till barn, Maria Repo-Rostedt har varit med och skrivit texter till den. Hon tycker det är särskilt spännande att vandra tillsammans med barn.

– De bidrar med sin egen dimension, uppfattar och tolkar ofta på sitt eget sätt som också ger något till oss vuxna. Andligheten börjar där vi har tid att förundras tillsammans.Testa pilgrimsvandring!

– Pilgrimsvandring för småbarnsfamiljer torsdag 25.5 kl. 10 vid S:t Jacobs kyrka (Kvarnbergsbrinken 1). Vi förundras över naturen tillsammans medan vi vandrar runt kyrkbyggnaden, stannar upp ett par gånger på vägen och avslutar vandringen med en kort, småbarnsvänlig gudstjänst.

– Ladda ner applikationen Citynomadi och skriv in ”pyhiinvaellus helsinki” i sökfältet.

– Se också Fransiskusfesten, pilgrimscentrum i Åbo domkyrka och S:t Olofs sjöled!

Text och foto: Nina Österholm