Trots att Ylva von Koskull, Tuomas Metsäranta och Ben Fernström befinner sig i olika skeden av livet så känner de alla att Bibeln hjälper dem att förstå sig själva bättre.
Trots att Ylva von Koskull, Tuomas Metsäranta och Ben Fernström befinner sig i olika skeden av livet så känner de alla att Bibeln hjälper dem att förstå sig själva bättre.

"Bibeln är som en kall glass en het dag, både superhäftig och konkret svalka"

Helsingfors.

Vad händer om man läser Bibeln varje dag under ett år?

9.2.2023 kl. 12:01

Ylva von Koskull är 16 år och med i ungdomsarbetet i Petrus församling. Hon läser Bibeln med konkret blick.

– Det finns bra tips i Bibeln på hur jag ska leva mitt liv, modeller och förebilder. Jag har läst om hur andra litat på Gud. Varför skulle inte då jag kunna lita på Honom?

För församlingspastor Tuomas Metsäranta är bibelläsning ett sätt att umgås med Gud.

– Jag får Guds perspektiv på mitt liv genom att läsa. Bland annat förlåtelse har jag lärt mig mycket om – att jag är förlåten men också om hur jag ska förlåta andra. Det har betytt mycket för mina relationer.

Ben Fernström, församlingsaktiv i Petrus församling, är bokstavligen uppväxt med Bibeln. Som liten bodde Fernström i Senegal där hans föräldrar arbetade med att översätta Bibeln till senegalspråket serere.

– Jag har alltid haft lätt att tro och satt relationen till Gud främst, och Bibeln har förstås varit med. Men att verkligen läsa Bibeln systematiskt har jag skjutit på framtiden. När jag väl gjorde det gick det en virvelvind genom mitt liv.

Ibland kan vi ana en andlig dimension i livet. Bibeln bekräftar den dimensionen och visar dessutom var du kan hitta den och hur den fungerar sunt. Texterna är både superandliga och väldigt jordnära samtidigt.

– Bibeln är som en kall glass en het dag, både superhäftig och konkret svalka, säger Fernström.


Läsande församling

Det här året finns det möjlighet att upptäcka Bibeln med hjälp av en läsplan som bland andra Tuomas Metsäranta och Ben Fernström sammanställt för Petrus församling.

– Bibelplanen är något vi funderat över en tid redan, det finns ett behov i församlingen av att lära känna Bibeln bättre, säger Metsäranta.

Planen delar in Bibeln i sju block. Vill du få en introduktion till det nya blocket kan du titta in på gudstjänsten i Petruskyrkan ungefär en söndag i månaden.

– Det är bra om någon kan belysa texterna lite och öppna upp dem eftersom Bibeln kan kännas svår, säger Fernström.

Han läser själv gärna lite varje dag, men det behöver inte vara långa stycken. Ibland blir det bara en vers.

– Jag lägger inte prestige i att läsa stora mängder och det är inte heller meningen med bibelplanen att mäta upp hur mycket man måste hinna med. Välj omfattning enligt din kapacitet och iver!

Som stöd för läsningen har han ett häfte där han antecknar de tankar som läsningen väcker.

– Ofta växer det fram nya saker ur anteckningarna och det blir likt ett samtal med bibeltexten. Med tiden blir det nästan så att Bibeln läser mig, då blir texten levande!

Också Ylva von Koskull gillar att skriva ner sina tankar när hon läser. Hon rekommenderar att man börjar läsa ett kort stycke per dag och sakta tränar upp sina läsmuskler.

– Med tiden klarar man mera och mera. Genom att läsa Bibeln har jag fått se mitt liv förändras helt och hållet.

Bibelplan 2023

– Ladda ner planen på adressen https://bit.ly/bibelplan2023 eller hämta en tryckt plan i Petruskyrkan.

– Introduktion till blocken 5.3, 9.4, 28.5, 20.8, 15.10, 26.11 kl. 15:30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15 i Månsas.

– Orkar du inte läsa men vill hänga med ändå? Lyssna på audiobibeln eller titta videon på bibleproject.com.

Text: NINA ÖSTERHOLM 
FOTO: Sara Fagerholm