Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.
Församlingarna i Helsingfors har en hel del verksamhet för barn i olika åldrar.

Församlingarna vill stöda familjer

barnfamiljer.

Höstterminen har börjat och i församlingarna ordnas en hel del verksamhet för barn och familjer. – Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren som kan vara ganska hektiska, säger Daniela Strömsholm.

14.9.2022 kl. 06:00

– Församlingen vill ju vara med och stöda i alla livsskeden, speciellt då livet för med sig stora förändringar, säger Daniela Strömsholm som är musikledare i församlingen.

Hon leder musiklek och Matteus barnkör och är också med och leder Tweentisdag tillsammans med kollegan Catarina Bärlund-Palm.

– Lågstadieåldern och skolbarnsverksamheten ligger mycket nära mitt hjärta. Många föräldrar är väldigt tacksamma över att det åtminstone en gång i veckan finns ett tryggt ställe som Tweentisdag för barnen att komma till, säger Bärlund-Palm.

Hon säger att också föräldrar tycker det är viktigt att det finns ställen dit man bara får komma och vara tillsammans med andra föräldrar.

– Några gånger per termin brukar vi ordna familjelördagar med lätt servering dit barnen får komma och leka eller pyssla. Då får föräldrarna också en möjlighet att sitta och diskutera med andra föräldrar i lugn och ro.
Hon understryker att relationen och kontakten mellan församlingen och familjerna är oerhört viktig.

Daniela Strömsholm håller med.

– Om det redan finns en relation mellan församlingen och familjerna är steget väldigt mycket mindre för en familj att också i fortsättningen ta kontakt med församlingen, till exempel om livet plötsligt skulle börja krisa.
Strömsholm har de senaste åren ordnat en kurs i församlingen som heter Föda utan rädsla.

– Att stöda föräldrar och familjer innan förlossningen är något som behövs. Det finns ganska få möjligheter att förbereda sig för förlossningen och jag har märkt att det finns en stor otrygghet hos många blivande föräldrar. Att från församlingens sida kunna säga att ”vi ser er och vill erbjuda verktyg för att hantera allt”, känns värdefullt.

Kursen har hittills haft ungefär fem par per gång. Strömsholm planerar att fortsätta och säger att det finns plats för fler att komma med.

– Det roliga är att de som gått kursen börjar komma på musiklek nu istället med sina barn. Det är minst lika viktigt för föräldrarna att få kamratstöd under småbarnsåren, som kan vara ganska hektiska.

Stora krav kan sätta press på familjer

Församlingspastor Anne Koivula ansvarar över barnverksamheten i Petrus församling.

– Musiklek är speciellt till för de familjer där den ena föräldern är hemma på dagarna. Att bli förälder för första gången eller få tillökning i familjen innebär en stor förändring som kan väcka mycket känslor. Många känner sig ensamma på dagen och då är det viktigt att få dela livet med andra som befinner sig i samma livsskede.

Koivula säger att föräldraskapet i dagens läge ofta medför stora krav, förväntningar och åsikter utifrån som kan sätta press på många familjer.

– Det finns inte alltför många ställen där man som förälder kan uttrycka också svåra känslor och det krävs en viss trygghet för att kunna uttrycka den delen av föräldraskapet, att få tillstånd att uttrycka också det svåra.

Följden av att vara en svenskspråkig församling i Helsingfors är att de familjer som tillhör församlingen är utspridda på församlingens område.

– Via musikleken kan föräldrar hitta andra föräldrar och barn att gå till lekparken med.
De som kommer till musiklek är både sådana som i övrigt också deltar aktivt i församlingslivet och sådana som inte gör det.

– Jag ser att vi i det här har två uppgifter som församling. Den första gruppen vill vi hjälpa och stöda att ge sina barn en kristen uppfostran. Den andra gruppen vill vi erbjuda en plats att fundera på trosfrågor på ett enkelt och vardagligt sätt. På musiklek brukar vi ha en kort runda där alla som vill får nämna något man är tacksam över och något man behöver hjälp med. Sedan ber jag en kort bön. Då man vecka efter vecka gör detta kan någon fundera att kanske något har blivit lite bättre, kanske Gud faktiskt har hört bön.

Något för alla åldrar

I Johannes församling finns mycket verksamhet för familjer och barn i olika åldrar. Helena Hollmérus som är ledare för småbarnspedagogiken i församlingen lyfter också fram kamratstödet och gemenskapen som viktig.

– Jag hör ibland många år senare om hur viktig den första kontakten till församlingen varit då någon varit med sina barn i någon av församlingens verksamheter.

Familjecafé, musiklek och babyrytmik sker varje vecka och familjerna kan droppa in lite enligt hur det passar dem.

– Vår diakoni gör också ett jättebra jobb och kan hjälpa vidare ifall det finns särskilda behov. Under terminen ordnar Johannes församling också evenemanget Family fun, tre gånger i S:t Jacob och tre gånger i Hörnan.

– Det är en gemenskapskväll för hela familjen mellan kl. 17 och 19. Vi brukar ofta ordna program i form av någon spårning, ha musikstund och andakt och så äter vi en gemensam middag. Senast var vi kring 80 personer i S:t Jacob, säger Hollmérus.

En relativt ny verksamhet är också brevsöndagsskola.

– För närvarande får 13 barn i åldern 3 till 9 ett brev hem sex gånger om året. Brevet innehåller bibelberättelser, pyssel och bilder. Det finns också plats för flera som är intresserade.

Helena Hollmérus betonar att man gärna får ta kontakt om man har idéer på något församlingen kunde satsa på.

– Man kan alltid ta kontakt, fast direkt till mig. Det skulle göra mig glad!

Johan Myrskog