Sofia Palmén jobbar som ungdomsarbetsledare i Johannes församling.
Sofia Palmén jobbar som ungdomsarbetsledare i Johannes församling.

Inget läger är det andra likt

skriba.

Sofia Palmén skriver om skribalägererfarenheter som ändrar form i takt med att man blir äldre och har andra uppgifter.

20.7.2022 kl. 06:00

JAG HAR genom åren haft många olika roller och arbetsuppgifter inom Johannes församlings konfirmandarbete, och mer specifikt lägerverksamhet. När jag efter mitt eget läger för länge sen valde att bli hjälpis, kunde jag aldrig ha förutspått att jag ännu nio år senare skulle vara kvar, och nu dessutom i rollen som ungdomsledare och lägerchef för mina läger.

LÄGERVERKSAMHETEN ÄR både rolig och givande. Under lägren får jag möjligheten att umgås och arbeta med många olika personer. Eftersom det alltid är olika människor i ledarteamet och nya konfirmander ser två läger inte likadana ut. Arbetet är omväxlande och blir aldrig tråkigt. Läger är en kombination av de roliga aktiviteter som är planerade och de spontana stunderna, de som skapar goda minnen som följer en livet ut.

UNDER ÅREN har mängden uppgifter och ansvar varierat, men lägren har alltid varit läro­rika och roliga. Vare sig jag lär mig någonting nytt om mig själv, mitt arbete eller någon nisch som ungdomarna tycker om, så lär jag mig massor under lägren. Jag är medveten om termen ”livslångt lärande”, men jag lyckas varje år bli förvånad över hur mycket nytt jag kan lära mig på läger.

I ÅR har jag på grund av min anställning och nya titel som lägerchef, fått möjligheten att på ett annat sätt vara med i planeringen och förberedandet av lägren. Detaljer som jag tidigare inte tänkt på eller själv arbetat med, som att till exempel beställa maten, koordinera schemat, organisera lägerpackningen och skicka ut lägerinformation till alla konfirmander, vårdnadshavare och hjälpisar för lägren jag ansvarade över. Det här är förberedande arbete för lägren som görs bakom kulisserna, och som i högsta grad är väsentligt för att lägren ska löpa smidigt.

DET HAR varit spännande att för första gången vara lägerchef, att ha mer ansvar under lägren. En del av uppgifterna är sådana jag redan gjort och som varit bekanta, medan and­ra uppgifter och den ökade mängden ansvar är nytt. Som jag ser det finns det alltid mycket nytt man kan lära sig av nya utmaningar och upplevelser. Lägererfarenheten jag fått genom åren och speciellt i år är kunskap jag kommer ha nytta av livet ut.

Sofia Palmén jobbar som ungdomsarbetsledare i Johannes församling.

Sofia Palmén