Hallå där Simon Perret!

NYLANDS BRIGAD.

Han är nyss hemförlovad beväringspastor vid Nylands brigad.

16.3.2022 kl. 06:00

– DET GÅR inte att förneka att situationen i Ukraina inverkar på våra tankar men det är förstås individuellt hur det konkret påverkar oss alla. Ett av Nylands brigads motton Sammanhållning är något som betonats mycket. Ingen ska bli lämnad ensam.

Han lyfter särskilt fram två saker som för honom är viktiga.

FÖR DET första är det viktigt att hålla sig till trovärdiga nyhetskällor. Det accentueras i en sådan här situation. För det andra ger mig min personliga, kristna tro en tröst. Jag kan förtrösta på Gud genom allt.

Johan Myrskog