Johan Myrskog jobbar som Helsingforsredaktör på Kyrkpressen.
Johan Myrskog jobbar som Helsingforsredaktör på Kyrkpressen.

Om att prioritera rätt

UNDERHÅLLNING.

Då livet börjar handla om vår bekvämlighet och om vår rätt till underhållning och njutning tappar vi perspektivet.

5.1.2022 kl. 06:00

Underhållning och nöje är en enorm del av vår vardag. Vi blir ständigt exponerade för underhållning, vare sig vi vill det eller inte. Artister kommer ut med ny musik, nya serier produceras i rasande takt och det känns som att åtminstone ett stort idrottsevenemang äger rum varje kvartal. Under en lång tid av restriktioner har det många gånger varit tacksamt med ett så stort utbud av underhållning.

För egen del märker jag ändå tydligt då det blir för mycket av det goda. Då tankarna och känslorna i för stor utsträckning börjar kretsa kring underhållning tappar jag fokus. Det som var ämnat att skänka vila och glädje har i stället blivit något jag roffar åt mig, som fort börjar kväva själen. Då mindre viktiga saker i livet blir de viktigaste skapas ett inre kaos.

Alla stora imperier och riken genom historien har blivit till genom stora ansträngningar, ofta till priset av många människoliv. De flesta av dessa riken har i något skede gått under och ersatts av andra. Vad beror det på? Jag tror att en stor orsak är att många riken gått i arv till nya generationer som inte själva sett och erfarit hur mycket som krävs för att skapa och bygga ett rike. Då nya härskare ärvt ett ”färdigt” rike utan att behöva kämpa för det och i stället varit mera intresserade av sin egen vinning och sitt eget nöje än av att ta hand om sitt folk, har de största och mäktigaste av riken småningom gått under av vanstyre och korruption.

Jag tror att vår själ fungerar på liknande sätt. Då livet börjar handla om vår bekvämlighet och om vår rätt till underhållning och njutning tappar vi perspektivet. Vårt eget rike blir korrupt och vanstyrt. Vi kvävs. Då kan vi inte heller älska och tjäna våra medmänniskor på bästa sätt.

Jesus uppmanar oss att först söka Guds rike för att sedan få allt det andra också. Jesus vet att om vi först av allt söker gemenskapen med Gud och hans vilja så kommer alla aspekter av våra liv att hamna i rätt prioriteringsordning. Vår själ mår som bäst när den kretsar kring sin skapare. Nöje och underhållning är viktigt på sitt sätt, men behöver underordna sig det som är allra viktigast. Nöje och underhållning är som bäst då vi får det som en gåva av Gud.

Johan Myrskog jobbar som Helsingforsredaktör på Kyrkpressen.

Johan Myrskog