I höst ordnar Johannes församling och diakonen Viivi Suonto program för unga vuxna i Hörnan och Johanneskyrkan.
I höst ordnar Johannes församling och diakonen Viivi Suonto program för unga vuxna i Hörnan och Johanneskyrkan.

Önskemål från unga vuxna ledde till ny församlingsverksamhet

unga vuxna.

Många i Johannes församling är unga vuxna och nu vill församlingen satsa extra på att nå dem. I höst testar man ny verksamhet och vill påminna om att diakonin också hjälper unga.

1.9.2021 kl. 06:00

– Vi vill betona att vi finns här för dem också, även om kyrkan kanske inte har haft en så stor plats i deras liv, säger Viivi Suonto, diakon i Johannes församling.

En fjärdedel av Johannes församlings medlemmar är mellan 18 och 29 år gamla, så kallade unga vuxna. Under våren skickade församlingen ut ett brev till de här medlemmarna, berättade om möjligheten att få hjälp från diakonin och bad dem höra av sig med förslag på verksamhet som de skulle vilja se i församlingen.

Önskemålen har resulterat i att församlingen i höst kommer att erbjuda en brädspelsgrupp, en serie temakvällar och en grupp för föräldrar som väntar sitt första barn.
– Mest önskades brädspelskvällar och temakvällar. Om det här inte funkar testar vi något annat i vår – vi ser vad som behövs och vad som lockar människor. På längre sikt hoppas vi att en gemenskap av unga vuxna växer fram i församlingen.

»Vi hoppas att en gemenskap av unga vuxna växer fram i församlingen.«

18-29-åringarna är en utmanande åldersgrupp eftersom deras livssituationer kan vara så olika – en del är studerande som nyss flyttat hemifrån medan andra redan håller på att bilda familj. Genom att ordna en grupp för väntande hoppas man kunna erbjuda något också för dem som är i familjebildningsskedet.

Höstens temakvällar kommer att fokusera på ett tema per träff. Man kan ta del av hela serien, eller bara komma på de kvällar med teman som passar en själv.
– Personerna bakom Äta sova spara-podden kommer och berättar om ekonomi i vardagen, men vi kommer också att ha teman som andlighet, alkohol och droger, flytta hemifrån-temat ”Hur överleva i Helsingfors?” samt mental och fysisk hälsa – teman som är aktuella just nu, helt enkelt.


Diakoni också för unga
Viivi Suonto tror att de som bad om hjälp efter att de fått brevet från församlingen inte skulle ha hittat till församlingens diakoni om det inte varit för brevet.
– Många sa att de inte hade vetat om att den här möjligheten finns. Nu ska vi informera tydligare.

Bland annat hoppas hon få möjlighet att komma till högskolorna och universitetet regelbundet för att dela ut både kaffe och sitt visitkort till de studerande.
– Jag tycker att det är viktigt att erbjuda möjligheten att ta kontakt för att få komma och prata med någon eller för att få hjälp med ekonomin – även om man tycker att man själv trasslat till den.

Förutom samtalsstöd, gruppverksamhet och ekonomisk hjälp kan diakonin också hjälpa sina klienter att fylla i blanketter och att hitta olika stödformer.
– Hjälpen man får från diakonin är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

I månadsskiftet september-oktober ordnas en temavecka för studerande i samarbete mellan församlingarna och studentprästerna.
– Då kommer vi i Johannes att ordna alla våra olika typer av verksamhet så att man kan komma och testa dem.

Viivi Suonto är medveten om att restriktionerna kan göra det svårare att förverkliga den planerade verksamheten.
– Vi får se hur det går. Men temakvällarna kan vi åtminstone hålla i Johanneskyrkan om det behövs, där kan man hålla avstånd.

Program för unga vuxna

 • Brädspelskvällar i Hörnan (Högbergsgatan 10) Tisdagar kl. 18-20: 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11 och 7.12. Anmälan före kl 16 samma dag till 050 407 5165 / viivi.suonto@evl.fi

 • Grupp för väntande – för föräldrar som väntar sitt första barn Start 20.10. Gruppen träffas i Hörnan (Högbergsgatan 10) kl. 17.30–18.15. Anmälan till viivi.suonto@evl.fi

 • Typ livet-temakvällar varannan onsdagskväll kl. 19–20:30 i Johanneskyrkan. Ingen anmälan.
  15.9. Hur överleva i Helsingfors?
  29.9. Föreläsning i hur du tar kontroll över din privatekonomi med Äta Sova Spara gänget, Ronja Roms & Ida Stepanow
  13.10. Mat & Hushåll
  27.10. Ta hand om dig själv
  10.11. Alkohol & droger
  24.11. Livets relationer, sex, vänskap och parrelationer
  8.12. Andlighet

Temavecka för studerande 26.9–3.10

 • Har temat ”Hitta din gemenskap” och ordnas av de svenska församlingarna i Helsingfors.

 • Under veckan erbjuder man studerande möjlighet att testa olika typer av verksamhet i församlingarna.

 • Studentprästen bjuder också på kaffe och te vid högskolorna.

 • Körsång, brädspel, bio med diskussion och gudstjänster hör till församlingarnas program. Hela programmet finns på helsingforsforsamlingar.fi
Erika Rönngård