Hallå där Nina Jääskä!

Sorgekurs.

Hon gick sorgekursen Vägen vidare i fjol och fick förtroende för ledarna.

20.1.2021 kl. 09:00

– Det var betydelsefullt att lyssna till andra människor som var i samma situation. Det hjälpte mig att komma ihåg att sorg inte drabbar enbart mig, utan är en del av livet och är en sak som de allra flesta går igenom någon gång.

För henne kändes det viktigt att sorgekursen var ett forum som präglades av lyssnande, respekt och finkänslighet.

– Att prata om känslorna och händelserna i samband med sorgen efter min mamma var viktigt, men kursen fick mig också att fundera över livets begränsningar och meningen med mitt eget liv.

Följande sorgekurs startar i mars i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Datum: 2.3, 16.3, 6.4, 20.4 och två gånger i maj. Tid: Tisdagar kl. 18-20. För mer information, kontakta ronny.thylin@evl.fi, 050-380 3548.

Erika Rönngård