Mötet där man vågar tala svenska

Språkbad.

Christina Elving-Andersén frågar sig om vi svensktalande själva ger rum för en levande tvåspråkighet.

4.1.2021 kl. 11:06

I höstas drog vi i Kyrkan i Helsingfors igång en virtuell morgonkaffegrupp för medarbetare som ville prata svenska utan krav på innehåll eller ordförråd. Det hade nämligen visat sig att det fanns många anställda som tyckte om att tala svenska men sällan fick möjlighet att göra det i ett enkelt sammanhang.

Till en början samlades ett fåtal anställda tidigt om fredagsmorgnarna för att diskutera ett givet tema, men med tiden spreds ordet och morgonkaffet delades mitt i allt med alldeles nya ansikten, människor som antagligen inte annars skulle ha tillfälle att sitta ner vid samma kaffebord. Nu talade plötsligt medarbetare från olika sammanhang och yrkesgrupper om veckoslutsplaner, hobbyer, litteratur och traditioner. Allt detta på svenska tillsammans med både svensk- och finskspråkiga kollegor.

Det har varit roligt att se hur intresset för gruppen vuxit under hösten och förstå att många av de finska kollegorna både kan och vill tala svenska. Tröskeln att göra det kan vara hög i officiella sammanhang då var och en gör sitt yttersta för att bli förstådd annars också. Många av oss svensktalande har också en vana att byta språk då en finskspråkig sluter sig till sällskapet. Ger vi själva rum för en levande tvåspråkighet då? Nu får vi öva oss på att inkludera alla som är nyfikna på vårt språk och vår finlandssvenska kultur. Förutom morgonkaffet har det ordnats virtuella kaffestunder på svenska dagen och till lucia. Dessa har också väckt intresse bland finsktalande medarbetare och vi har fått dela glädjen över våra traditioner med dem.

Vi behöver mötesplatser där vi känner oss trygga. Då den naturliga kontakten till kollegorna fallit bort för många av oss under det senaste året, har de virtuella träffarna fått en helt ny betydelse och fyller en viktig funktion. Medan vi dricker kaffe och breddar våra språkkunskaper ökar vi förståelsen för varandra och får lite insikt i varandras liv. Det är en värdefull gemenskap som jag tror att många av oss behöver just nu.

Christina Elving-Andersén jobbar som sakkunnig inom utvecklings-
arbete och koordinator för gemensamt församlingsarbete.

Christina Elving-Andersén