Jag är så trött

Närvaro. Varför blir allt fler allt tröttare? Och hur kan vi komma till vila? 12.4.2018 kl. 00:00

I olika sammanhang där jag har rört mig klagar man på trötthet. Det är egentligen inte någon djup klagan – bara ett enkelt konstaterande. Det finns ett motstånd. Det känns tyngre än vanligt.
Egentligen skulle det här inte alls vara så märkligt om inte trenden var den att allt fler är allt tröttare! Vad beror det på?
En del hänvisar till ökade krav i arbetslivet. En del talar om en inre splittring – det är så mycket man ska hinna med. En del skyller på sociala medier – de kräver en del av ens medvetande en stor del av tiden. Och så: vårtrötthet, för mycket vakande, dåliga vanor, för mycket socker och för litet motion.

Frihet från trötthet är en del av livskvaliteten. Målet för oss, ett gott liv, kunde med fördel beskrivas så att man befinner sig i vila.
När Jesus mötte människor ställde han ibland frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Om det är något jag önskar att han skulle göra för mig och andra som blir trötta så är det att visa hur man kan komma till vila.

Vad ska man göra för att kunna njuta av livet? Svaret är troligen: att ha ett odelat hjärta. När tankarna hela tiden kretsar kring flera olika frågor som behöver bearbetas, förmedlas och fördjupas så uppstår en splittring som effektivt hindrar en människa från att komma till vila. Splittring är en fiende till livet!
Det berättas om en ung präst som satt och samtalade med en vis kvinna på sjukhusbädden. Efter ett fint samtal kom prästen att tänka på att han strax måste gå för att hinna till nästa ställe. Kvinnan som märkte detta sade med mild och omtänksam röst: ”Nu kan du gå, för du har redan gått.” Prästen var inte längre närvarande i nuet.
Det kräver mod att bli så stilla att frestelsen att fly till det som har varit och det som ska komma inte blir för svår.
Men det är värt att kämpa för en närvaro där man är. Att finna vila. I någon mån behövs det nog ett gudomligt ingripande för att det ska kunna ske. Ett under. En bön till Jesus.

Stefan Forsén är kyrkoherde i Matteus.

I dag hoppas han på takdropp och vårbäckar.

Hans tips är att vi behöver öva oss i att leva utan ständig stimulans.

Hans kalenderglimt är församlingens välgörenhetskonsert till förmån för flyktingarbete, söndag 15.4 kl. 15 i Matteuskyrkan.

Stefan Forsén
studerande vill diskutera relationer, studier, ork och livsåskådning med studentprästen.

Studerande. Att börja studera, kanske på en ny ort, kan vara krävande. Ingen vill vara ensam, men hur hittar man sitt sammanhang? 13.9.2018 kl. 15:03
På Café Torpet ordnas bland annat många av Petrus församlings kurser.

Caféliv. Ett sätt att flytta ut kyrkan bland stadsborna är att ordna verksamhet på ett café. 13.9.2018 kl. 14:49
Jonas Gehlin jobbar som församlingspastor i Johannes församling.

Tempo. "Förändringar som är tänkta att beröra på djupet tar ofta lång tid och kräver också närvaro", skriver Jonas Gehlin i veckans Sökruta. 13.9.2018 kl. 13:42

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59
Tinna Siljamäki anser att ungas frihet bör öka i takt med att de blir äldre.

föräldraskap. I höst kan föräldrar till tonåringar och yngre barn få nya insikter under två olika kurser. 30.8.2018 kl. 18:52
Maria Sten är präst och arbetar som sakkunnig i frågor som rör vuxna i kyrka och kultur.

Rastplats. "Ingen hade behov av att visa upp en fin utrustning eller vältränad kropp", skriver Maria Sten i veckans kolumn. 30.8.2018 kl. 18:41
Vandringen ordnas i lättframkomlig terräng i närheten av S:t Jacobs kyrka på Drumsö.

barn. En pilgrimsvandring på barnens villkor är ganska unikt. Och jo, man får prata under vandringen. 30.8.2018 kl. 18:34
Stefan Forsén.

utnämning . Gemensamma kyrkorådet i Helsingfors beslöt vid sitt möte på torsdagskvällen att föreslå att Stefan Forsén blir ny direktör för det gemensamma församlingsarbetet vid samfälligheten i Helsingfors. Det slutgiltiga beslutet fattas av gemensamma kyrkofullmäktige den 6 september. 23.8.2018 kl. 21:11
Linda Jordas och Bettina Stenbäck uppskattar närheten till församlingsborna efter att församlingens personal flyttade från tredje våningen till gatunivå.

Lokaler. Om du kikar in genom de stora fönstren i Högbergsgården ser du en del av det som är Johannes församling. Och dörren är öppen för alla. 16.8.2018 kl. 00:00
Stefanie Lindroos är studerande och förtroendevald i Matteus församling.

Mod. "När jag trodde att min småkusin bredvid mig sov knäppte jag händerna i hotellrummets mörker." 16.8.2018 kl. 00:00
Slutet nått