Torolf Back från Vänstugan serverar kaffe till ukrainska och finländska gäster. T.v. om honom står diakoniarbetare Debora Hannus, nere t.v. Inga-Lene af Hällström. FOTO: PRIVAT
Torolf Back från Vänstugan serverar kaffe till ukrainska och finländska gäster. T.v. om honom står diakoniarbetare Debora Hannus, nere t.v. Inga-Lene af Hällström. FOTO: PRIVAT

Tröskeln är låg till Get Together Café

Kristinestad.

En ny träffpunkt för ortsbor och nyfinländare är Get Together Café i Kristinestad. Genom välgörenhet sträcks hjälpen även utåt.

22.11.2023 kl. 19:15

– ”Kan det inte ordnas ett vänskapscafé där ortsbor och nyinflyttade får knyta kontakter?” Förslaget kom på en mässa som hölls i Kristinahallen under hösten, berättar Inga-Lene af Hällström, diakon i Kristinestads svenska församling.

Att det behövs forum som inte utesluter någon på grund av ålder eller intressen, utan där precis alla kan komma med, är något som man tänkt på i församlingen också tidigare.

– Om man har en syförening faller många bort som inte är intresserade av det – men vän vill väl alla vara.

Café, mötesplats och hjälparbete

Caféet har utformats tillsammans med några ukrainare som varit med en längre tid.

– Namnförslaget Get Together Café kom från dem, säger Inga-Lene af Hällström.

Vänstugan valdes för att det är ett ställe som många är bekanta med sedan tidigare. Det har en bra placering och många bord att sitta vid.

– Ett ben som caféet står på är att det ska vara en träffpunkt för ortsbor och nyfinländare.

Ett annat viktigt ben är det hjälparbete man sysslar med under caféet.

– Det handlar om att vi ska förena våra krafter för att må bra, få kontakt och komma in i samhället, men också om att sträcka ut hjälpen utåt.

I höst har verksamheten riktats in på att hjälpa Kalyna, en förening som både stöder ukrainare som kommit till Finland och distribuerar hjälp till Ukraina.

– Via Kalyna kan förnödenheter och material sändas till Ukraina. Vi behöver inte fundera på tillstånd och en massa byråkrati, utan vi är bara som en extra arm här.

Till caféet kan man hämta in saker som sedan går vidare till Kalyna.

– Sovsäckar, lakan och täcken har samlats in, det är lite olika vad som behövs.

Hon konstaterar att dagens människor måste fundera noga på vad de sätter sin tid på. Många vill ändå gärna göra något som blir värdefullt för någon annan, och få ge av sig själva. Hjälparbete känns angeläget.

– Man får satsa av sin tid och har en uppgift på samma gång. Jag hoppas att det är många som känner att de vill komma med.

Nya smakupplevelser

Några träffar har redan ordnats i november.

– Sen får vi se hur det blir i december. Tanken är att fortsätta i januari, säger Inga-Lene af Hällström.

– Vi hoppas att det föds nya idéer och tankar om hur man kan hjälpa på olika sätt!

Get Together Café bjuder också på nya smak–upplevelser.

– Senast var det ukrainare som bakade till caféet. Det skulle vara roligt att under våren kunna ha olika teman: varifrån kommer smakerna den här kvällen?

Get Together Café

En träffpunkt där ortsbor och nyinflyttade kan ses och umgås.

Ordnas på Vänstugan Primula, Strandgatan 18 i Kristinestad.

Samlar in förnödenheter till Ukraina genom Kalyna.

Nästa samling: onsdagen den 29.11 kl. 17–18.30.

Det här efterfrågas av Kalyna just nu:

• Lakan

• Filtar

• Sovsäckar

• Mat (konserver, kaffe, te, nötter, energybars, knäckebröd)

• Djurmat

• Båtmotor (större)

• Powerbanks

• Kemiska hand- och fotvärmare

• Julgåvor som är packade och märkta med ålder och kön till lämplig mottagare

Pian Wistbacka