Hans Ingvesgård har varit med och byggt upp Geritrim, en inrättning specialiserad på vård och rehabilitering. FOTO: Tony Westerlund
Hans Ingvesgård har varit med och byggt upp Geritrim, en inrättning specialiserad på vård och rehabilitering. FOTO: Tony Westerlund

Politiken och kyrkan har fått Hans tid

Kristinestad.

Hans Ingvesgård har varit politiskt aktiv så pass länge att han slagit rekord i Finland.

8.11.2023 kl. 15:35

Då Hans Ingvesgård var 23 år blev han invald i Lappfjärds kommunfullmäktige. I dag är han 77 år och medlem i stadsstyrelsen i Kristinestad.

Du har varit politiskt engagerad i över 50 år, varifrån kommer ditt engagemang?

– Jag har det i släkten så att säga, säger Hans Ingvesgård.

Hans pappa och farfar var båda kyrkopolitiskt aktiva.

– Jag har också varit aktiv i de kyrkliga sammanhangen och satt bland annat i stiftsfullmäktige i två perioder på 90-talet.

Engagemanget och drivkraften verkar fortsätta gå i arv i och med att Ingvesgårds son Tom är kyrkoherde i Närpes församling och dessutom kontraktsprost.

Hans Ingvesgårds egen meritlista är också lång. Han har varit ordförande för både stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. Han har varit folktingsman, ordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt, och så har han varit potatisodlare i Lappfjärd i 40 år. Och det är inte allt, men åtminstone ett urval.

Vilka frågor har du velat driva inom ramarna för ditt politiska engagemang?

– Jag har brunnit rätt så mycket för företagsamhet i och med att jag själv varit lantbrukare och potatisodlare till yrket. Näringslivsfrågor har varit nära hjärtat för mig.

Vad har fått dig att hålla ut och orka engagera dig i över 50 år?

– Säg det. Jag är gammal idrottsman så det kanske finns någon seghet i generna. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som varit drivfjädern.

Finns det något du är särskilt stolt över att ha åstadkommit?

– Kanske det att jag lyckades skapa en massa arbetsplatser som ung i slutet av 60- och början 70-talet.

En annan höjdpunkt var att hans motioner för att starta en industrialiseringsnämnd i Lappfjärd gav utdelning. Det blev en industrialiseringsnämnd i kommunen.

– Det här var före kommunsammanslagningen och jag blev vald till ordförande för nämnden. Vi försökte skapa arbetsplatser, förde kampanjer i Sverige och för att försöka värva företag hit. Vi lyckades också i viss mån.

Varför har du valt att engagera dig också i församlingen?

– Kanske för att mina förfäder varit aktiva och uppmanat mig till att engagera mig. Jag har också hela livet varit starkt troende.

Kyrkobyggnaden i sig själv är en viktig plats för Hans, och han oroar sig lite över Lappfjärds kyrka.

– Vi skulle behöva få en annan slags värmekälla och så har vi lite problem med innertaket i kyrkan. Jag är lite bekymrad över hur vi ska klara det.

– Vi kommer kanske få något stöd av Kyrkostyrelsen antar jag, men den är så stor den där kyrkan.

Lappfjärds kyrka är en av de största landsorts‑
kyrkorna i Finland, och det har spekulerats i att ritningarna blev ihopblandade då Norrköpings kyrka i Sverige skulle byggas, så att den hamnade i Lappfjärd av misstag.

– Det har jag svårt att föreställa mig, men det är konstigt att den blev så här stor, säger Hans Ingvesgård.

Rebecca Pettersson