– Målet är att vi ska få en hållbar framtid för Strandhem, säger Caroline Heikkinen. FOTO: PRVAT
– Målet är att vi ska få en hållbar framtid för Strandhem, säger Caroline Heikkinen. FOTO: PRVAT

Hon är en verklig eldsjäl

NÄRPES.

Caroline Heikkinen brinner för att människor ska hitta mening och delaktighet i livet. På mötesplatsen Strandhem i Nämpnäs finns många möjligheter till just det.

1.11.2023 kl. 09:10

Sommarsäsongen på Strandhem är avslutad för i år, men Caroline Heikkinen drar inte efter andan:

– För mig är Strandhem året runt. Det är hela tiden något på gång! Nu planerar vi för våren 2024.

Och Strandhem, det är Filadelfiaförsamlingens tidigare lägergård i Nämpnäs, som 2019 förvandlades till en ”mötesplats för alla” genom pilotprojektet Sommar på Strandhem.

Här finns ett sommarkafé, här ordnas kurser både för barn och vuxna och här finns olika former av naturbaserad verksamhet.

– Vi har många idéer, också många idéer som vi inte hinner med. Vi funderar hela tiden på utvecklingen, det skulle rymmas så mycket mera på Strandhem, både klienter och talkoarbetare.

För närvarande jobbar hon femtio procent med utvecklingen av Strandhem och femtio procent som projektforskare med integrationsprojektet KOMPETENS Connect vid yrkeshögskolan Novia.

Vid sidan om arbetet har hon studerat till socionom och har precis lämnat in sin ansökan om examensbetyg.

– Jag hoppas få ut min examen under veckan. Det känns helt fantastiskt att ha kunnat kombinera familjeliv och arbetsliv med studier under de här tre åren. Allt i en endaste röra!

Livsvandringen tog en mer vindlande stig

Caroline Heikkinen har arbetat länge inom det sociala området, bland annat som handledare på asylmottagningen i Kristinestad. I grunden finns en artesanutbildning. Ändå har hon aldrig arbetat som artesan.

– Det är lite roligt med min livsvandring, konstaterar hon.

– Jag trodde stenhårt på att jag skulle bli en duktig möbelsnickare, det var min dröm. Men så fick jag barn tidigt, och det blev en annan riktning på livet.

Bland annat har hon jobbat som projektarbetare vid Marthaförbundet och som lärare i teknisk slöjd i grundskolan. Redan då kom insikten att hon inte nödvändigtvis behöver jobba med hantverk själv.

– Bara det att jag får handleda andra i ett hantverk gör att jag också får ut samma glädje av det. När en elev eller en klient uppnår något är det samma glädje för mig som om jag skulle ha gjort det själv.

På Strandhem får hon sammanföra det praktiska kunnandet med den sociala biten.

– Den sociala innovationen Strandhem knyter ihop mitt liv: när man handleder klienter i en intressant aktivitet i gemenskap och i rätt miljö, är det samtidigt terapeutiskt för dem.

Visionen är att Strandhem ska vara en mötesplats där man får komma och vara sig själv, oberoende av om man är talkoarbetare eller besökare.

– Vi har både anställda, volontärer, besökare och klienter. Alla behövs, och alla får ut något och bekräftar varandra.

Den enkät som gjorts de två senaste somrarna visar att det är så som Strandhem upplevs.

– Både klienter och besökare beskriver samma sak. De får vara sig själva, får vara avslappnade och ta del av det som finns där. Många lyfte fram gemenskapen mellan personal och besökare. Alla åldrar trivs!

CAROLINE HEIKKINEN

Bor: på Näveråsen i Närpes.

Familj: man och fem barn mellan 3 och 21 år. ”De två äldsta har redan flyttat hemifrån.”

Gör: Är projektforskare vid YH Novia och verksamhetsledare för mötesplatsen Strandhem. Båda projekten är Frans Henrikson/Kulturfonden-finansierade, Strandhem har dessutom EU Aktion Österbotten-finansiering.

Kuriosa: Valdes till Årets Närpesbo 2020.

PIAN WISTBACKA