Omtyckt Garden Party för ungdomar i Korsholm

korsholm.

I Korsholm ordnas Garden Party för ungdomar några gånger under hösten.

9.10.2023 kl. 12:32

KORSHOLM På Garden Party grillas det och ordnas tävlingar och lekar för dem som vill delta. Konfirmanderna som deltar får ett kryss i sitt kyrkogångshäfte.

En av avsikterna med Garden Party är att försöka göra ungdomarna bekanta med kyrkans område, dess utrymmen och verksamhet. Hälften av årets konfirmander samt några äldre ungdomar deltar som bäst.

Ungdomsarbetsledare Christian ställer några frågor till deltagarna.



Vad tycker ni om kvällen hittills?

– Det är bra, roligt, det känns kul att vinna någon tävling, vi har underbara hjälpisar … här finns snacks! svarar ungdomarna.

Har ni varit på något annat som församlingen ordnat?

– Konfirmandträff, juniorklubb. Läger på Alskat, minns någon.



Vad tänker du att kunde vara kul att delta i om församlingen ordnade?

– Läger, fest i kyrkan, övernattning i kyrkan, lekar, gemenskap och mer Garden Partyn!

På frågan om Garden Party är känt för dig svarar några att det är en ny sak medan två svarar att de deltagit tidigare.


Hjälpledarskolning

Församlingarna ordnar hjälpledarskolningen till en del som ett samarbete. I år åkte Korsholms och Replots församlingar på en gemensam hjälpledarutbildningsdag till Härma och därefter till Power Park.

Hjälpledarskolningen är en mognadsprocess, där vi hjälper ungdomarna att utvecklas och se ett större perspektiv på livet. Förhoppningsvis hittar någon sin plats i församlingen, som i sin tur kan hjälpa andra ungdomar vidare.

Text: Tommy Rannanpää