Andreaskyrkan delar ut matsvinn från affärer som levereras bland annat genom nätverket ”Stadin Safka”. Johannes församling stöder utdelningen med utbildad personal.
Andreaskyrkan delar ut matsvinn från affärer som levereras bland annat genom nätverket ”Stadin Safka”. Johannes församling stöder utdelningen med utbildad personal.

Vi möts på ögonhöjd i matkön på Högbergsgatan 22

Helsingfors.

Varje torsdag delar frivilliga ut matkassar till i medeltal 500 kunder på Högbergsgatan 22. – Antalet personer som kommer för att hämta mat har fördubblats på några år, säger pastor Markus Österlund.

26.9.2023 kl. 08:00

– Vi frågar inte efter din bakgrund men vi ser redan hela spektret i matkön, allt från småbarnsfamiljer och studerande till äldre människor och flyktingar, säger diakoniarbetare Helge Meyn-Hellberg.

Tillsammans med sina diakonikollegor i Johannes församling hjälper han regelbundet till vid matutdelningen i grannkyrkan.


Enligt Meyn-Hellberg ska det inte behöva vara pinsamt att be om hjälp. Vi möts som människor i ögonhöjd, på ett vänligt, kristligt sätt. Målet är att verkligen se varje människa som kommer för att få hjälp.

– Att köa ute på gatan efter mathjälp är inte idealiskt. Å andra sidan synliggör det situationen för omgivningen. Folk hör av sig och undrar hur de kan hjälpa, berättar pastor Markus Österlund.

Verksamheten koordineras och genomförs i hög utsträckning av frivilliga som ger av sin tid för att hämta upp och sortera maten. Under torsdag förmiddag råder febril aktivitet när varorna sorteras och packas i färdiga påsar. Samarbetet löper smidigt bland erfarna och nya volontärer, vanligtvis på tre språk.

– Både den som hjälper och den som tar emot hjälp får samtidigt möjligheten att hitta ett socialt sammanhang. Det är också en aspekt av mathjälpen, att de som ger av sin tid får en plats och uppgift att fylla, säger Meyn-Hellberg.

Matutdelning är också nära förknippat med kyrkans grunduppdrag och med Jesus själv.

– Sitt inte hemma med dina grubblerier utan sök dig till en församling där du kan få både praktisk hjälp och samtalsstöd för att reda ut tankarna, säger Markus Österlund.

Matutdelning vid Andreaskyrkan varje torsdag kl. 14–17, Högbergsgatan 22. Andreaskyrkan är en av tretton självständiga församlingar inom Missionskyrkan i Finland.

Text och foto: Nina Österholm