– Verksamheten fortsätter nu i andra lokaler, säger kyrkoherde Tomi Tornberg. FOTO: Johanna Granlund
– Verksamheten fortsätter nu i andra lokaler, säger kyrkoherde Tomi Tornberg. FOTO: Johanna Granlund

Vad händer med kyrkhemmet?

malax.

Kyrkhemmet i Malax har varit en omtyckt plats för samlingar. Nu börjar byggnaden vara vid vägs ände, och nya lösningar är aktuella.

14.6.2023 kl. 16:44

– Kyrkhemmet kommer i höst att tas ur bruk, berättar kyrkoherde Tomi Tornberg.

Byggnaden har främst använts av församlingens egna grupper, av kyrkokören, för symöten, pensionärssamlingar och för minnesstunder. Också Malax kommun och medborgarinstitutet har kunnat hyra in sig i lokalen med olika grupper.

Men nu är det tid för nya lösningar. Samlingssalen är redan stängd, och i höst flyttar också kansliet ut. Den verksamhet som skett i kyrkhemmet kommer att fortsätta i församlingshemmet i Övermalax, i någon mån också i kyrkan och sockenstugan.

Pastorskansliet som nu är inrymt i kyrkhemmet kommer från och med hösten att husera i Malax prästgård.

– Det tror jag ska fungera väl, för där har kansliet varit tidigare också, konstaterar Tornberg.

De anställda som hittills haft sina arbetsrum under samma tak i kyrkhemmet kommer i höst att sprida på sig på olika håll.

– Vissa kommer att sitta i Petalax, en del i prästgården och en del i församlingshemmet i Övermalax.

Kyrkhemmet i Malax som invigdes 1971 har dragits med omfattande konstruktionsproblem. Nu stängs det för gott. Foto: Johanna Granlund


Något behövde göras

Kyrkhemmet invigdes 1971 och är alltså drygt 50 år gammalt. Ingen ålder för en byggnad, kan man kanske tycka? Men vid byggtiden på sjuttiotalet var de byggnadstekniska lösningarna inte alltid de mest lyckade – något som märkts tydligt också för kyrkhemmets del.

– Konditionsgranskningen som gjordes i höstas bekräftade vår syn på att huset närmar sig slutet på sin livslängd, säger Tomi Tornberg.

Granskningen visade på flera större saker som är svåra att åtgärda, till exempel brister i grunden och i konstruktionen. En oro för inomhusluften i kyrkhemmet har framkommit redan tidigare.

– En del besökare har sagt att det är någonting som gör att de inte riktigt kan vistas där eller att det känns tungt att sjunga.

Det som ytterligare satte fart på diskussionen kring fastigheterna var vinterns energikris med galopperande elpriser. I förhållande till kostnaderna har användningsgraden av byggnaden varit rätt låg. I församlingen har man därför vridit och vänt på olika möjligheter.

– Även om det med vissa åtgärder möjligen skulle ha gått att ha kyrkhemmet i bruk i fem eller tio år till så skulle det i praktiken ha betytt att vi hade behövt ta till andra åtgärder. Vi har ju ett församlingshem i Övermalax som är bara 4–5 km ifrån, och dess användningsgrad har också varit väldigt låg en längre tid.

Det skulle ha varit både dyrt och svårt att ha kvar båda byggnaderna. Tomi Tornberg bedömer att det finns ändamålsenliga lokaler att samlas i också i fortsättningen.

– Då vi stänger kyrkhemmet betyder det att vi inte behöver hyra in oss hos någon utomstående utan vi kan hålla verksamheten i våra egna utrymmen också i framtiden.

Vad händer nu med byggnaden?

– Det finns ännu inte slutliga beslut för allt, utan det ska behandlas av förtroendeorganen. När det gäller en eventuell rivning och annat ska det sökas tillstånd och tas offerter så det kommer att ta sin tid, säger Tornberg.

En krävande tid

Tomi Tornberg konstaterar beklagande att det är många omvälvande saker som skett på kort tid.

– Det har varit så många stora saker: pandemin, och för vår del också sammanslagningen, som tagit mycket tid.

Därför har församlingen varit tvungen att göra omstruktureringen av lokalerna med rätt snabb tidtabell.

– Jag hoppas att församlingsmedlemmarna förstår och tar kontakt vid behov, säger Tornberg.

PIAN WISTBACKA