Skogen och naturen är många orienterares kyrka.
Skogen och naturen är många orienterares kyrka.

Tid för stillhet i skogskyrkan

BORGÅ.

Att delta i den tvåspråkiga nattvardsmässan ute i Ebboskogen är ett bra sätt att ta in den unika stämningen under sommarens megaevenemang, Jukola budkavlen i Borgå.

13.6.2023 kl. 12:13

Församlingarna i Borgå är med när Jukola budkavlen, världens största orienteringsbudkavle och Finlands största årliga idrottsevenemang, arrangeras i Ebbo. Tillsammans med en mängd frivilliga arrangerar man skogskyrkan, som har en lång tradition under Jukola och är en viktig del av evenemanget.

– Skogskyrkan och nattvardsmässan är en viktig tradition för många orienterare och andra som deltar i Jukola. Skogen och naturen är för många deras ’kyrka’, och de upplever det som vackert och underbart att få samlas i Guds skapelse. Skogskyrkan och mässan spelar också en viktig roll före och efter tävlingen. Många har möjlighet att stilla sig, be om beskydd eller tacka. Eller bara ta det lugnt en stund i våra hängmattor, säger Henna Liljeström, ansvarig för skogskyrkan.

Teamet i skogskyrkan är också inkopplat i Jukolas krisberedskap och redo att hjälpa till vid eventuella kriser.

Kolsmart skogskyrka

Jukola budkavlen är ett kolsmart evenemang. Det här har man tagit hänsyn till i förberedelserna av skogskyrkan.

– Vi har planerat skogskyrkan utgående från befintliga resurser och undviker att köpa nya saker om det inte är absolut nödvändigt. Vi lånar och använder begagnat, och vi prioriterar digitala alternativ, som att ha mässformuläret tillgängligt digitalt i första hand, säger Liljeström.

Biskopsduo predikar

Lördagen 17.6 klockan 21 hålls en tvåspråkig nattvardsmässa i skogskyrkan. Uppskattningsvis 500–600 personer deltar i mässan. Alla intresserade Borgåbor är välkomna.

– Skogsmiljön i sig är vacker och gripande. I skogskyrkan är vi verkligen omgivna av naturen och därför är temat för mässan ”skapelsen”. En mängd frivilliga personer är med och förverkligar mässan och medverkar som nattvardsassistenter, sjunger i kör eller musicerar. Biskoparna Teemu Laajasalo från Helsingfors stift och Bo Göran-Åstrand från Borgå stift kommer att hålla en dialogpredikan. Nattvarden är också en viktig del av mässan. Det är fantastiskt att vi får fira en sådan gudstjänst här i Borgå, säger församlingspastor Maiju Halmela från Porvoon suomalainen seurakunta.

Halmela leder mässan tillsammans med Andreas Lundgren från Borgå svenska domkyrko­församling. Kantorerna Jarkko Yli-Annala och Anne Hätönen medverkar också.

– Med några få undantag har musiken specifikt arrangerats för denna mässa, och idén är att den hela tiden driver mässan framåt och skapar en helt egen slags atmosfär, berättar Yli-Annala.

I nattvardsmässan framförs musiken av kören Varia Voce och en instrumentensemble, där Milla och Ari Suomela, Siru Vikla och Juha Levo spelar. Psalmer som har arrangerats speciellt för denna mässa sjungs på finska, svenska och engelska.

Temat för årets mässa är "skapelsen". Foto: Karin Lindroos

Nattvardsmässan inleds med Jukola-sången som beställdes för Jukola-stafetten 2022 och är skriven av Anna-Mari Kaskinen. Mässan avslutas med Den blomstertid nu kommer där rapartisten Mamanderos medverkar.

Alla är välkomna till nattvardsmässan: tävlande, volontärer och andra Borgåbor eller förbipasserande, även om de annars inte deltar i Jukola. Halmela uppmanar särskilt Borgåborna att delta.

– Att delta i mässan är ett bra sätt att uppleva stämningen och gemenskapen under Jukola. Det ger oss också en möjlighet att tillsammans stilla oss i skapelsens vackra omgivning, be och tacka, sjunga och glädjas. Du kan också komma och bara förundras över att se ”Wow, vi är så många!”, säger Maiju Halmela.

SKOGSKYRKAN

 • Nattvardsmässan från Jukola sänds också via livestream: domkyrkan.fi/skogskyrkan
 • För mer info kontakta: henna.liljestrom@
  oktrian.fi, 050-4939947, maiju.halmela@evl.fi,
  040 661 2704 (från 25.5 ->), andreas.lundgren@

  evl.fi, 0400 744 613 (från 7.6 ->)
 • Skogskyrkan finns i närheten av Ebbo daghem.
 • Nattvardsmässan hålls lördagen 17.6 kl. 21 i skogskyrkan.
 • Du kommer smidigast till tävlingsområdet med den arrangerade busstransporten från Borgå
  centrum (gratis). Ebbovägen är avstängd för trafik under evenemanget. Mer info om transporter: jukola.com/2023
 • Teamet i skogskyrkan är även berett att stödja i händelse av kriser under evenemanget.
Simon Lampenius