Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.
Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde.

Kandidaterna i kyrkoherdevalet i Solf svarar på några frågor

Solf.

Johan Kanckos och Camilla Svevar har sökt kyrkoherdetjänsten i Solf. De fick svara på några frågor om sig själva och sin syn på Solf och kyrkoherdejobbet.

31.5.2023 kl. 16:52

Den 13 augusti väljer församlingsmedlemmarna i Solf kyrkoherde. Valproven hålls i slutet på juli, den 23 juli för Camilla Svevar och den 30 juli för Johan Kanckos.

1. Hur vill du kort presentera dig för Solfborna?

2. Varför söker du kyrkoherdetjänsten och hur ser du på Solfs församling?

3. Nämn en stark och en svag sida hos dig!

4. Hur ser du på det om Solf i framtiden eventuellt slås ihop med andra församlingar i Korsholm?

5. Det här vet inte Google om mig!


Johan Kanckos:

1. – Jag är född och uppvuxen i Vasa. I november firar jag 20-årsjubileum sedan prästvigningen. Jag är gift och tvåbarnspappa.

2. – Jag söker tjänsten för att jag blev uppringd från Solf. I teologiska termer är det det som kallas yttre kallelse. Det väcker en inre kallelse tillika. Jag har föräldrar och svärmor i trakten och villaliv i Yttersundom. Det finns goda sidor med att komma närmare rötterna och familjen.

– Solfs församling är liten och det finns utmaningar med rekryteringar och ekonomi på sikt. Ur prästsynvinkel tänker jag att efter tjugo år som präst, varav tolv år i Esbo, har jag en mångsidighet som passar i en liten församling.

3. – Jag är en mångsidig präst och duktig teolog. Svagheten är att jag inte varit kyrkoherde annat än under vikariat.

– Men som förvaltningskaplan har jag under långa vikariat skött förmanskapet och kyrkoherdeskapet i stiftets största församling. Jag har också varit konfirmandansvarig präst med 250 konfirmander varje år. Konfirmandarbetet är en viktig del av helheten.

4. – Man ska inte föregripa utredningsmannen utan invänta tankarna. Det är en bra sak att man vill och vågar tänka långsiktigt för att kyrkan ska vara fungerande. Framtidstänkande är också väldigt centralt i kristen tro.

5. – Jag spelar pidro. Jag använder också pidro för att hitta bra hjälpledare. När jag hittar sådana som vågar kasta sig in i något okänt och nytt tänker jag att här har vi en blivande hjälpledare. Pidro är ett parspel, där det är viktigt att ta den andra i beaktande och inte bara spela själv.


Camilla Svevar:

1. – Jag är en präst med mycket livserfarenhet. Innan jag prästvigdes 2016 hann jag vara kantor i över tjugo år. Hela livet har jag jobbat i församlingar, så jag förstår mig också på andra yrkesgrupper i kyrkan. Jag har bott i före detta kantorsgården i Solf, känner orten och församlingen och har deltagit i musiklivet.

–Jag är gift och har barn och barnbarn.

2. – När tjänsten blev lediganslagen kunde jag se mig själv i rollen att leda församlingen genom en spännande och skrämmande tid. Det skulle vara lite som att flytta tyngden från den ena foten till den andra i och med att jag är kyrkoherde i Replot, som hör till samma samfällighet. Och så spelar det in att jag skulle ha kortare arbetsväg, då jag bor i Veikars, Korsholm.

– Jag ser Solf som en traditionsrik församling som är liten men naggande god. Jag har förstått att man är aktiv där, vilket gläder och inspirerar mig.

3. Jag är organiserad och smidig, har lätt att se helheter men också detaljer. Min svaga sida är att jag är otålig. Samtidigt är det min otålighet som driver mig att ta tag i saker, diskutera olika lösningar och ta nödvändiga beslut.

4. Det är bra att en utredning görs så att vi får fram fakta. Solfborna behöver ha en egen kyrkoherde när utredningen görs och förhandlingar förs, vem ska annars föra deras talan?

5. – Jag älskar fiske, att ta fisk ur nätet och rensa, att se resultat!