Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.
Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

"Vi behöver varje frivillig eldsjäl, varje litet frö av vilja och varje hjälpande hjärta och hand"

Kolumn.

Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar.

31.5.2023 kl. 16:29

Under de senaste åren har det handlat en hel del om studier vid sidanom jobbet för mig. Min väg till församlingsdiakonin började då jag hösten 2020 inledde mina socionomstudier med inriktning på församlingsdiakoni vid Novia i Åbo. Mer eller mindre hela vägen har jag haft möjlighet att studera på distans och i egen takt. I slutet av april kom jag i mål och fick min examen.

Eftersom jag redan jobbar i en församling och vikarierar som diakon hade jag möjligheten att anhålla om att bli vigd till diakoniämbetet på pingstsöndagen. Det kändes viktigt för mig. Som att på något sätt lägga ett sigill på det val jag gjort. Processen har handlat om att begrunda, tvivla, tro, förtrösta och tjäna.Före vigningsceremonin deltog jag i en ordinationsretreat som fungerar som en förberedelse inför vigningen. Tillsammans med några andra diakoniarbetare träffade vi biskopen och de andra retreatledarna för att samtala, stilla oss och även praktiskt gå igenom hur vigningen skulle gå till.

När du läser detta har vigningen redan ägt rum. Jag har fått avge diakonens löften som bland annat handlar om att tjäna med Kristus som förebild. I samtalet med biskopen under retreaten blev det så uppenbart hur mycket det handlar om kärlek, nåd och förlåtelse, och om att förlåta både sig själv och andra. Hur ofta finns inte just de tre orden med i våra kristna sammanhang. Själv känner jag att jag ändå behöver bli påmind om innebörden och djupet, om och om igen.

Jag önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. Där kärleken och förlåtelsen är konkret närvarande. Där den nödställda känner sig hemma och där den som vill göra gott för andra finner möjligheter.

Diakoni är meningsfullt. Inte bara för diakoniarbetarna. Vi behöver vara många, vi behöver varje frivillig eldsjäl, varje litet frö av vilja och varje hjälpande hjärta och varje hjälpande hand vi kan hitta för att minska på nöden. Låt oss alla vara diakoner!

Text: Lena Blomstedt