Nådehjonen sjunger i maj 2023. FOTO: Ann-May Lövdahl
Nådehjonen sjunger i maj 2023. FOTO: Ann-May Lövdahl

Lappfjärdskören Nådehjonen håller tonen

Kristinestad.

I Lappfjärd finns en kör med ett spännande namn: Nådehjonen. Hur kom den till, och hurdana sånger hittar man på repertoaren? Kantor Anna Karin Martikainen berättar.

31.5.2023 kl. 09:20

Sångkören Nådehjonen startades år 2000 av kantor Juhani Martikainen. Från 2001 leds kören av Anna Karin Martikainen, som på sensommaren samma år inledde sin tjänstgöring som kantor i dåvarande Lappfjärds församling.

Kören kallades först Manssångargruppen och bestod av en manskör som sjöng fyrstämmig sång. Senare blev sångerna arrangerade för en blandad kör med sopran, alt, tenor och bas med melodistämman i tenoren. Samtidigt bytte kören namn till Nådehjonen.

Namnet kommer sig av att kören gärna sjunger om Guds nåd och hans kärlek till oss och om den förlåtelse vi har i Jesus.

Sångerna arrangeras av Juhani Martikainen, som också skrivit många av sångerna. Andra sånger i körens repertoar (de flesta) är hämtade ur sångboken Sionsharpan. Några är också från psalmboken.

”Min trygghet är i varje stund …” Sång från 2021 med text och musik av Juhani Martikainen. Fler sånger och arrangemang hittas på nätet på adressen www.solagratia.fi/vokalmus.htm. På sidan finns också bland annat tonsättningar till kyrkoårets psaltartexter.

Sånger som bär

Kören Nådehjonen samlas i regel varannan vecka i Lappfjärd. Antalet medverkande har växlat mellan sju och tolv sångare. Kören har flitigt sjungit bland annat på mötessamlingar, i gudstjänster och passionsandakter. Den har också gjort besök inom åldrings- och sjukvården.

Sångtexterna är innehållsrika och handlar om evangeliet om Frälsaren och
om lovsången till vår Gud. Ofta blir någon sång eller någon rad klingande i minnet efteråt till tröst, uppmuntran, förmaning, glädje och tacksamhet över Herrens nåd och förlåtelse.

Anna Karin Martikainen är kantor i Kristinestads svenska församling.