Bröstvärnet bakom Mats Edman har på bilden ännu inte fått sin slutliga färg. Stolen framför honom är en modellstol av de nya löstagbara församlingsmedlemmarna erbjuds bekosta.
Bröstvärnet bakom Mats Edman har på bilden ännu inte fått sin slutliga färg. Stolen framför honom är en modellstol av de nya löstagbara församlingsmedlemmarna erbjuds bekosta.

Renoveringen klar – S:ta Birgitta tas i bruk igen

nykarleby.

Den 11 juni blir en festlig dag för Nykarleby församling då man får fira att kyrkan tas i bruk igen efter drygt ett års renovering.

31.5.2023 kl. 01:00

Idag hålls ibruktagningssyn i kyrkan. Då ska myndigheterna kontrollera att alla säkerhetssystem är på plats och fungerar. Det är första steget mot att öppna kyrkan för församlingen. Senare hålls en slutsyn med entreprenörerna och den 11 juni hålls en återibruktagningsfest klockan 18.

– Den sena tidpunkten har att göra med biskopens tidtabell. Han ville gärna vara med för Nykarleby var hans hemförsamling under hans första levnadsår. Kasakbacka där han vuxit upp hörde då till Nykarleby församling, säger kyrkoherde Mats Edman.

Förutom Bo-Göran Åstrand medverkar också församlingskören, en barnkör och Mathias och Leena Ray som spelar musikstycken från tiden när kyrkan invigdes 1708. Skådespelare från Juthbacka Teater kommer iklädda tidsenliga kläder också att lyfta fram gamla föremål som hör till kyrkan, bland annat en medeltida nattvardskalk, en bibel som sannolikt var med när kyrkans togs i bruk och en mässhake från 1729.

– Vi kommer att känna historiens vingslag under festmässan.

Församlingen erbjuder allmänheten en möjlighet att bekosta en av de nya löstagbara stolarna eller bänkarna i kyrkan.

– Vi numrerar stolarna och bänkarna under sätet. Den som bekostat får ett tackbrev med numret på stolen eller bänken.

Nummerlistan är hemlig och bara församlingen och ifrågavarande person känner till kopplingen.

För stolen betalar man 200 euro och för bänken 400. Det motsvarar det avrundade priset församlingen betalt.

– Intresserade ombedes ta kontakt med vår ekonom Pontus Blomqvist, säger Edman.

Stolarna och bänkarna levereras denna vecka.

Renoveringen av kyrkan har framskridit planenligt och några större överraskningar har inte uppstått på slutrakan.

– Den största utmaningen har kanske varit att koordinera entreprenörernas arbete så att de inte ska behöva vänta på varandra. Det gäller i synnerhet att se till att det inte uppstår damm medan kyrkan målas.

Den blåare färgen ovanför altartavlan blir bottenfärg då takvalvet ska restaureras i ett senare skede.

Johan Sandberg