Gruppen ungdomar utanför järnvägsstationen i Helsingfors.
Gruppen ungdomar utanför järnvägsstationen i Helsingfors.

Hjälpledarungdomar lyfte blicken

jakobstad.

Sedan hösten har en fortsättningsutbildning för hjälpledarna pågått i Jakobstads svenska församling. Avslutningen bestod av besök till Matteus och Petrus församlingar i Helsingfors.

19.5.2023 kl. 10:11

Utbildningen av konfirmerade ungdomar till hjälpledare vid läger har skett i många år och i årets grupp deltar aderton ungdomar. I fortsättningsutbildningen, i hjälpledarskolning två, har tolv ungdomar deltagit.

– Under hjälpledarutbildning ett träffar vi ungdomarna på fredagskvällarna före ungdomssamlingen och lär oss om ledarskap och fördjupar oss i kristen tro. Många har gillat hjälpledarskolningen och velat fortsätta fördjupa sig, säger församlingspedagog Alaric Mård.

Idén till hjälpledarskolning två har kommit från Kaul, Kyrkans akademi för unga ledare, som flera församlingsanställda varit engagerade i. Kaul, som riktade sig till unga i hela stiftet, ligger för tillfället i vila.

– I nivå två har vi ordnat utbildningen under fyra helger, precis som i Kaul. Vi har märkt att våra ungdomar tycker om att vara på läger där man bygger relationer på ett helt annat sätt.

Höstens två helger ordnades i kyrkhemmet i Bennäs och i prästgården i Bonäs. Temat vid den första helgen var vem jag är och hur jag kan använda mina styrkor. Helg två handlade om relationer, hur vi relaterar till varandra och möter människor som har det svårt.

Vårens två helger ordnades på Pörkenäs tillsammans med hjälpledarskolning ett och avslutades på valborg med ett besök i Petrus och Matteus församlingar i Helsingfors.

– På Pörkenäs fokuserade vi på hur vi är som ledare på läger. Under resan till Helsingfors blickade vi utåt för att se att kyrkan är någonting större än bara Jakobstads svenska församling. Vi försökte lyfta blicken.

– Den andra utbildningen har ganska långt samma teman som den första, men på ett djupare plan. Vi som undervisat har känt oss ganska fria att prata om sådant som är viktigt för oss. Vi tar ett steg djupare i allt från kommunikation och relationer och skillnaden mellan den kristna kärleken och den romantiska.

Johannes Nylund och Moa Gripenberg har deltagit i utbildning två.

– Hela hjälpledarskolningen har betytt jättemycket för mig, både ettan men framför allt tvåan. Det har varit jätteutvecklande för mig som person. Vi har haft en bra gemenskap, säger Moa.

Hon säger hon blivit mera självsäker och lärt sig mera om olika sociala situationer.

– Vi har fått prova på olika saker och vara på läger över veckosluten. Vi har varit tillsammans fyra helger och kommit mera in i det än i ettan då vi bara deltog på kvällarna. Jag tycker det bästa har varit gemenskapen och att man utvecklas tillsammans som grupp och som ledare, säger Johannes.

– Jag håller med. Det är en bra gemenskap där man får vara sig själv, säger Moa.

I sommar ska de vara hjälpledare på konfirmandläger.

– Jag är också scoutledare och för det har utbildningen utvecklat mig jättemycket, säger Johannes.

– I tvåan utvecklas man själv mera som ledare än i ettan. I tvåan går man mera in i sig själv och vad som passar mig som ledare, säger Johannes.

Båda säger sig var mera förankrade i församlingen än tidigare och kommer att fortsätta sitt engagemang.

– Jag känner jag hittat en plats i församlingen. Det känns som ett bra ställe att vara på och jag tror jag kommer att fortsätta på något sätt, säger Moa.

Till hösten planerar församlingen att starta en ny grupp på nivå två.

Johan Sandberg