Tystnadens gemenskap

Kolumn.

Vill du följa med mig på en kravlös retreat?

7.5.2023 kl. 21:13

Vart kan jag söka mig för att finna tystnad, lugn och ro i en stressad tillvaro?

Jo, jag kan dra mig tillbaka och delta i en retreat. Retreat (eng.) betyder reträtt. Jag får således under några dagar leva utan krav i gemenskap med andra som upplevt samma behov av avbrott från det brus vi ständigt har omkring oss. Det gör gott för oss människor att få trycka på stoppknappen och bara få vara.

Ibland kan man få känslan att man håller på och tappar bort sig själv och då vill man hitta tillbaka till kärnan som finns där innerst inne. Mitt sanna jag kan man också tala om. En retreat ger möjligheten att stilla sig och hitta hem till sig själv. Det betyder att man rör sig från periferi mot centrum, från splittring till helhet och från stress och krav till vila och eftertanke. Vägledande för retreaten är Jesu egna ord till lärjungarna ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni får vila er lite” (Mark. 6:31).

Tystnade är retreatens gåva och jag får vara i fred i tankar och känslor, bön och reflektion utan att störas av krav utifrån. Jag får andrum och det gör gott för kropp, själ och ande. I tystnaden får jag möta mitt eget inre och Gud. ”Endast i tystnad får vi kontakt med verkligheten som vi törstar efter.” (Wilfrid Stinissen)

Hur går då en retreat till i praktiken, undrar du kanske? De retreater jag deltagit i har varit så kallade tysta retreater över ett veckoslut. Efter praktisk information och completorium (aftonbön) går man in i tystnad. Man sjunger och ber tillsammans vid tidebönerna och morgonmässorna, så total tystnad är det ändå inte. Om tystnaden upplevs jobbig och svåra saker dyker upp, kan man boka ett samtal med retreatledaren. Måltiderna intas utan ord med lugn musik i bakgrunden. Man vänjer sig snabbt att vila i tystnad och då den bryts på söndag eftermiddag känns det ovant att prata.

Vill du följa med mig på en kravlös retreat, gå till färdigt dukat matbord och få tid att reflektera över livet i tystnad?

Anne Bjurbäck är diakon i Malax församling.