Henrika Lemberg är dikakoniarbetare i Borgå svenska domkyrko­församling.
Henrika Lemberg är dikakoniarbetare i Borgå svenska domkyrko­församling.

Fyra i minuten

Kolumn.

"Vår uppgift som vuxna är att på ett sunt sätt bemöta ett osunt beteende."

15.3.2023 kl. 16:30

Årets Gemensamt Ansvar-insamling har börjat i sedvanlig ordning på kyndelsmässodagen. Detta år lyfter kampanjen fram det växande problemet våld bland ungdomar. Enligt en enkät som har gjorts år 2021 av Hälsa i skolan, svarade 38 847 elever att de har upplevt mobbning i skolan en gång i veckan eller oftare. Det innebär att fyra ungdomar i minuten blir allvarligt mobbade i Finland.

Hur kan vi påverka detta fenomen, hur kan vi som föräldrar, gudföräldrar, lärare, vänner, diakoner, präster och ungdomsarbetsledare bemöta detta och sätta stop? Att bli mobbad är något som i värsta fall sätter sin prägel på resten av en människas liv.

I och med sociala medier är mobbningen inte nödvändigtvis något som syns utåt, men sker bakom skärmars obarmhärtiga diskussionsklimat.

Vår uppgift som vuxna är att på ett sunt sätt bemöta ett osunt beteende. Det är inte nödvändigtvis vårt fel, men det är vårt ansvar. Förändringen börjar hos oss vuxna.

Jag vill se en värld där fyra ungdomar i minuten får höra hur bra de är. Där de får höra hur mycket deras närvaro betyder i världen, hur just de är oersättliga, Guds skapade kära barn, som har hela framtiden framför sig.

Så nu vill jag utmana mig och dig till att berömma fyra ungdomar (eller fler!) som du ser under följande månad. Du och jag får vara med och sprida Guds omslutande kärlek för alla hans barn.